Dr n. med. Paulina Bautembach-Koberda

Specjalista protetyki stomatologicznej

Dr Paulina Bautembach-Koberda jest specjalistą protetyki stomatologicznej. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,  w trakcie studiów była stypendystką program Erasmus/Socrates Comenius University of Bratislava. Od 2008 roku dzieli się swoją wiedzą ze studentami pracując jako asystent w Katedrze Protetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 r obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Stale pogłębia swoją wiedzę aktywnie uczestnicząc w licznych konferencjach z dziedziny protetyki i implantologii w kraju i za granicą. W klinice MedicoDent  zajmuje się zaawansowaną protetyką i implanto-protetyką.