Martyna Wróblewska

Pani Martyna jest dyplomowaną asystentką stomatologiczną oraz technikiem dentystycznym. W swoim zawodzie stawia na najnowocześniejsze metody poprawy estetyki i funkcjonalności zgryzu. W klinice jest w zespole asystentek implantologicznych asystując przy skomplikowanych procedurach implantologicznych i chirurgicznych oraz zaawansowanych pracach protetycznych. Zawsze uśmiechnięta, z pozytywnym nastawieniem do pracy oraz ludzi.