Małgorzata Orłowska

Pani Małgorzata jest dyplomowaną higienistką stomatologiczną i asystentką stomatologiczną. W klinice Medicodent zajmuje się w sposób holistyczny profilaktyką stomatologiczną  wprowadzając wypracowany przez naszą klinikę standardy postępowania. Ponadto asystuje do zaawansowanej protetyki stomatologicznej i protetyki na implantach.  Wykorzystując swoje umiejętności w profilaktyce stomatologicznej opiekuje się naszymi pacjentami po leczeniu implanto-protetycznym.