Dr n.med. Izabela Lisowska

Ortodonta

Dr Izabella Lisowska jest absolwentką wydziału Stomatologii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia ukończyła w 1997 roku. Jej wiodącym zainteresowaniem, specjalnością i zamiłowaniem to dziedzina stomatologii jaką jest Ortodoncja. W 2005 r jako stypendystka 4 letniego studium doktoranckiego w Katedrze Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego obroniła pracę doktorską pt. „Ortodontyczna ocena wyników chirurgicznego leczenia progenii”. Jest członkiem European Orthodontic Society. Pani doktor uczestnicząc stale w krajowych i zagranicznych szkoleniach i sympozjach ortodontycznych podnosi swoje kwalifikacje, dzięki czemu leczenie jest przewidywalne i bezpieczne.