Dominika Partyka

Pani Dominika jest dyplomowaną asystentką stomatologiczną oraz higienistką stomatologiczną. W klinice MedicoDent asystuję przy zabiegach chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych. Obecnie zgłębia wiedzę w dziedzinie periodontologii zdobywając certyfikat niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia . Zawsze uśmiechnięta z pozytywnym nastawieniem do naszych pacjentów.