Dominika Partyka

Pani Dominika jest dyplomowaną asystentką stomatologiczną oraz higienistką stomatologiczną. W klinice MedicoDent asystuje przy zabiegach chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych. Obecnie zagłębia wiedzę w dziedzinie periodontologii zdobywając certyfikat niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia. Zawsze uśmiechnięta z pozytywnym nastawieniem do naszych pacjentów.