Brak jednego zęba:

W przypadku utraty pojedynczych zębów istnieje kilka sposobów na ich odtworzenie.

Klasycznym rozwiązaniem jest oszlifowanie dwóch zębów sąsiadujących (zęby filarowe) z miejscem po utraconym zębie i zacementowanie na nich mostu protetycznego przywracającego utracony ząb. Zaletami mostów są szybkie przywrócenie estetyki i utraconej funkcji.

Do wad należą konieczność szlifowania często zdrowych sąsiednich zębów i utrudnienia związane z utrzymaniem właściwej higieny pod przęsłem mostu.

Brak pojedynczego zęba.

Nałożenie mostu na oszlifowane zęby filarowe.

Alternatywą dla klasycznego mostu są mosty adhezyjne (przyklejane), mocowane na sąsiednich zębach przy pomocy specjalnie zaprojektowanych skrzydełek.

Przymiarka mostu adhezyjnego.

Ich zaletami jest brak konieczności szlifowania sąsiednich zębów, wysoka estetyka, szybkość wykonania. Niestety posiadają również wady, do których należą utrudnione oczyszczanie, ograniczenia w zastosowaniu wynikające z warunków zgryzowych, gorsza retencja niż w mostach klasycznych.

Najlepszą propozycją przy takich brakach zębowych jest odbudowa utraconego zęba przy pomocy korony na implancie. Implant przejmuje funkcję utraconego korzenia, do którego mocowana jest korona. Zaletami uzupełnienia jest wysoka estetyka, funkcjonalność, łatwość oczyszczania i zachowanie nienaruszonych sąsiadujących zębów. Wadą jest fakt, iż czas wykonania takich uzupełnień się wydłużyć nawet do kilku miesięcy ( od natychmistowego wykonania korony po wszczepieniu implantu do czterech lub sześciu miesięcy). Nezbędne są również odpowiednie warunki kostne, co oznacza obecność odpowiedniej jakości i ilości kość, w której umiszczamy implant.

  • wszczepiając implant w pozycji brakującego zęba można odtworzyć brakujący ząb

Implant z nadbudową protetyczną.

Umieszczenie korony na łączniku protetycznym.

Brak kilku zębów

  • W przypadku braku kilku zębów wszczepiając implanty w pozycji brakujących zębów można odtworzyć każdy brakujący ząb lub wykonać most oparty na implantach

Pojedyncze korony na implantach:

W szczególnych warunkach i dokładnej analizie indywidualnego przypadku można ograniczyć ilość wprowadzanych implantów i odbudować brakujące zęby przy pomocy mostu protetycznego zamocowanego na implantach. Wówczas korony wsparte na implantach są filarami a dowieszone korony do nich  są przęsłem mostu.

 

Brak stabilizacji protezy całkowitej dolnej.
Rozwiązanie:

Proteza umocowana na belce.

Protezy całkowite są mocowane do implantów przy pomocy precyzyjnych elementów umieszczonych na implancie i w protezie, zatrzaśnięcie się ich daje pewne i stabilne połączenie. Elementy te nie są połączone na stałe a zatem można w prosty sposób protezy zdjąć i założyć jeżeli wymagają zabiegów higienicznych.

Syncone – proteza na implantach w 1 dzień.

Istnieją także rozwiązania natychmiastowego wykonania uzupełnień protetycznych na czterech implantach. Po wszczepieniu implantów pacjent otrzymuje tego samego dnia funkcjonalną i estetycznie akceptowalną protezę. Cała procedura zarówno  faza chirurgiczna jak i protetyczna odbywa się tego samego dnia . Największą zaletą tego uzupełnienia jest niemal natychmiastowe otrzymanie w pełni funkcjonalnej protezy. Uzupełnienie typu Syncone® zapewnia bardzo stabilną pracę protetyczną.

 

Stałe uzupełnienia bezzębia całkowitego w żuchwie i szczęce.

Jeżeli źle się czujesz ze świadomością, że Twoje uzupełnienia protetyczne jest ruchome znajdziemy rozwiązanie i na ten problem. Wystarczy wszczepić co najmniej sześć implantów. Taka ilość wszczepów zapewnia bardzo stabilną bazę dla mostu protetycznego. Po okresie integracji z kością można zamocować most. Stanowi on najbardziej komfortowe rozwiązanie protetyczne na implantach. Jest bardzo stabilny, zajmuje tyle samo miejsca w jamie ustnej co naturalne zęby i zapewnia najwyższą estetykę. Nowe zęby wyglądają tak naturalnie, że tylko Ty i Twój lekarz będzie wiedział o przebytym leczeniu.

Stan po wszczepieniu sześciu implantów w szczęce.

Osadzenie mostu protetycznego na implantach.