Zanik kości w wyrostku zębodołowym jest ogromną przeszkodą we wszczepieniu implantu. Ubytki powodują także zmniejszenie odległości od kości do nerwu zębodołowego dolnego, a to już jest bezwzględne przeciwwskazanie do wszczepu, gdyż wiązałoby się dla pacjenta z silnymi dolegliwościami bólowymi, a także uszkodzeniem nerwu i zaburzeniem czucia w wardze dolnej i kącikach ust. Jedną z metod jest lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego, czyli operacyjne przesunięcie nerwu w kierunku bocznym do policzków. Dzięki temu można w sposób bezpieczny oraz przewidywalny wszczepiać implanty w kość wyrostka zębodołowego żuchwy unikając uszkodzenia nerwu.