Wskaźnik powodzenia integracji implantów z kością jest bardzo wysoki i według statystyk zarówno światowych jak i renomowanych ośrodków w Polsce wynosi ponad 98% powodzeń. W naszej klinice odsetek powodzenia wynosi 98,8 % ( na podstawie 5480 implantów wszczepionych w latach 2008-2014 ). Powyższe rezultaty kliniczne sprawiły, że implanty stały się godną zaufania procedurą odtwarzającą brakujące zęby. W medycynie nie ma gwarancji ale jest statystyka. Pracujemy na żywym organizmie, a część reakcji i chorób, które mogą się ujawnić jest nieprzewidywalna, dlatego udzielanie 100% gwarancji na to, iż implant ulegnie integracji z kością byłoby nierzetelne. Udzielamy natomiast gwarancję na nieodpłatny zabieg wymiany implantu na kolejny, jeśli z jakichkolwiek powodów nie ulegnie on integracji z kością.

– Okres gwarancji na implant:  dożywotni

– Okres gwarancji na łącznik i na koronę na implancie : 5 lat

Warunki gwarancji

Żywotność implantów nie jest ograniczona czasowo. Implant, tak jak naturalny ząb, otoczony jest dziąsłem, które chroni je przed infekcjami. Jeżeli implanty narażone są na działanie bakterii znajdujących się w osadach i w płytce nazębnej, powstaje stan zapalny otaczającego implant dziąsła. Chroniczny stan zapalny spowodowany przez osad na zębach lub implantach prowadzi do zaniku kości i utraty zębów/implantów. Dlatego po sukcesie zabiegu implantacji pozostaje nam wraz z Pacjentem dbanie o jak najdłuższe utrzymanie efektów naszej pracy. Nowe zęby zamocowane na implantach będą długowieczne tylko u tych Pacjentów, którzy podejmą się utrzymać wzorową higienę jamy ustnej. Zaniedbania higieniczne mogą prowadzić do zapalenia kości i odrzutu implantu. Aby pozbyć się trudnych do usunięcia osadów Pacjent powinien minimum dwa  razy w roku umówić się do naszych higienistek na higienizację. Dobór właściwych szczoteczek także ma ogromne znaczenie w utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej.

Tak więc na Pacjenta nakłada się też obowiązki. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania higieny jamy ustnej i terminów wizyt kontrolnych. Lekarz kontroluje stan tkanek wokół implantów, sprawdza, czy nie pojawiły się przeciążenia na koronie implantu. W tym celu raz w roku jest wykonane zdjęcie RTG celem oceny radiologicznej poziomu kości wokół implantów.