icon333 1

ICON – leczenie przebarwień

Lecz wcześniej — zachowaj na dłużej

packshot icon
 • Estetyczne rezultaty na powierzchniach gładkich
 • Powstrzymanie próchnicy na wczesnym etapie
 • Zachowanie zdrowej struktury zęba
 • Bezbolesna metoda leczenia bez borowania i bez znieczulenia
 • Icon — infiltracja próchnicy

Wyzwania w praktyce

Początkowa próchnica prowadzi do zmian koloru powierzchni gładkich: białych plamek
Jak dotąd nie było satysfakcjonującej metody leczenia białych plamek, które pojawiają się często po zdjęciu aparatu ortodontycznego.

Obszary pomiędzy zębami są zagrożone, ale trudno dostępne
Obszary proksymalne nie są jedynym problemem przy szczotkowaniu. Próchnica tworzy się tutaj bardzo łatwo. Nie tylko jej wykrycie sprawia lekarzowi trudności, także fizyczny dostęp jest trudny.

Leczenie inwazyjne prowadzi do znaczącej utraty zdrowej struktury zęba.
Szczególnie w przypadku próchnicy na powierzchniach proksymalnych konieczne jest usunięcie znacznych ilości zdrowego zęba.

Czy można rozwiązać ten problem? Tak. Możesz to zrobić.

Icon: Odpowiedź
Infiltracja próchnicy dzięki Icon wypełnia miejsce pomiędzy profilaktyką a wypełnianiem. Ponadto środek ten optycznie stapia zmianę ze zdrowym szkliwem. Tą innowacyjną metodę można dlatego zastosować przy estetycznych zabiegach w rejonie zębów przednich, gdzie wygląd odgrywa ważną rolę.

csm 3 schritte icon 480fe98cae

Początkowa próchnica przed leczeniem

Kariogenne kwasy atakują szkliwo i powodują wypłukiwanie minerałów. Ząb staje się porowaty.

csm caries before treatment 0c15189566

Po leczeniu

Uszczelnienie systemu porów uniemożliwia kwasom dalszą penetrację zmiany,
co zatrzymuje postępowanie próchnicy na wczesnym etapie.

csm caries after treatment 7a0c75313e

Icon — infiltrant próchnicy na powierzchniach proksymalnych

Po wybielanie należy utrzymać dietę białą ( unikać picia kawy, wina oraz barwiących owoców ) przez 1- 2 tygodnie. Ponadto warto stosować preparaty fluorkowe oraz pasty do zębów chroniących przed nadwrażliwością zębów po wybielaniu.

 • Przyjazne dla zęba wypełnianie dzięki infiltracji — bez konieczności borowania
 • Delikatna metoda leczenia trudno dostępnych zmian na powierzchniach proksymalnych w zaledwie kilku etapach
 • Bez zbędnej utraty zdrowych twardych tkanek zęba
 • Przedłuża długość życia zęba
 • Icon — infiltrant próchnicy na powierzchniach proksymalnych

Ikon wypełnia miejsce pomiędzy fluoryzacją i borowaniem.

Aplikacja na powierzchniach proksymalnych (krok po kroku): Icon pomiędzy zębami

Praktyczne wskazówki

1. Dokładna diagnoza za pomocą zgryzowego RTG.

 • Zgryzowe RTG pozwalają wcześnie rozpoznać zmiany na powierzchniach proksymalnych.
 • Wcześniej należy sprawdzić zasadność wykonania RTG, np. stosując światłowodowe urządzenia podświetlające.
 • Akcesorium przydatnym przy badaniach RTG jest system uchwytu RTG Icon firmy DMG. Umożliwia on wykonanie wielu zdjęć w tej samej, powtarzalnej pozycji (nawet w ciągu kilku sesji) i dzięki temu upraszcza rozpoznanie i ocenę postępów leczenia.

2. Delikatna separacja zęba, krok po kroku

 • Separację zęba najlepiej wykonywać powoli, trochę tak jak w przypadku rozciągania mięśni. Tkanka musi zareagować na wzrost nacisku.
 • Wprowadzać klin pomiędzy zęby do momentu wystąpienia oporu. Pacjent odczuje to jako lekki nacisk.
 • Przytrzymać klin nieruchomo przez kilka sekund.
 • Delikatnie wciskać klin dalej do momentu, kiedy najszersza część klina zapewni wystarczający odstęp pomiędzy zębami.

3. Dokumentacja w kartotece pacjenta

 • Icon nie jest radiocieniujący.
 • Wynika to z faktu, że aby preparat był radiocieniujący, niezbędne są określone materiały wypełniające. Materiały te niekorzystnie wpływają na zapływanie i możliwość penetracji.
 • W celu prawidłowego udokumentowania leczenia dołączoną do każdego opakowania kartę pacjenta należy odpowiednio oznaczyć i dołączyć do kartoteki.

Icon — infiltrant próchnicy na powierzchniach gładkich

 • Delikatna metoda przeciwdziałania kariogennym białym plamkom — z estetycznym efektem dodatkowym
 • Bez zbędnej utraty zdrowych twardych tkanek zęba
 • Przyjazna metoda leczenia dla lekarza i pacjenta podczas tylko jednej wizyty

Wskazania:
Jedna metoda — wiele możliwości

Leczenie przedsionkowe

Icon smooth surface używany jest do leczenia białych plamek w obszarach przedsionkowych.
Zasada: Powietrze i woda zablokowane w zębie charakteryzują się niższym wskaźnikiem refrakcji niż nienaruszona struktura zęba.
Prowadzi to do nieestetycznych przebarwień. Icon równoważy tę różnicę i stapia się ze zdrowym szkliwem

Leczenie w obszarze przedsionkowym
(krok po kroku): Icon i białe plamki

Praktyczne wskazówki

1. Ponowne wytrawianie starszych, nieaktywnych białych plamek

 • Jeśli pozornie nienaruszona warstwa powierzchniowa jest bardzo gruba, wytrawianie można wielokrotnie powtarzać.
 • Jeśli białe przebarwienie zniknie w ciągu kilku sekund po nałożeniu etanolu (Icon-Dry), wytrawienie było wystarczające.
 • Jeśli nieprzezroczyste odbarwienie będzie nadal widoczne, wówczas proces wytrawiania należy powtórzyć.
 • Możliwe jest wykonanie do trzech etapów wytrawiania przez dwie minuty na zmianę.

2. Dokumentacja przed/po

 • Zoptymalizuj proces komunikacji z pacjentem, wykonując zdjęcia przed i po.
 • Zdjęcia dostarczą pacjentowi ostatecznego dowodu na powodzenie leczenia.

3. Fluoroza i inne białe plamki

 • Za pomocą Icon można także leczyć inne, niekariogenne zmiany szkliwa.
 • Doświadczenia z praktyki pokazują: Pacjentów z fluorozą można skutecznie leczyć, jeśli wielokrotny proces wytrawiania okazał się skuteczny. Oczekujemy na potwierdzenie z badań klinicznych.
 • Skutecznie leczono zmiany szkliwa spowodowane urazami. Oczekujemy na potwierdzenie z badań klinicznych.