Hemisekcja

Jest to zabieg przeprowadzany na zębach wielokorzeniowych, polegający na ich częściowym usunięciu. Polega on na przecięciu zęba na dwie części i usunięcie jednego korzenia zęba wielokorzeniowego wraz z odpowiadającą częścią koronową. Nie wykonując takiego zabiegu ząb należałoby w całości usunąć, gdyż zmiany zapalne przy wierzchołku jednego z korzeni to potencjalne źródło zakażenia. Hemisekcja pozwala na zachowanie fragmentu zęba, który może pełnić np. rolę zęba filarowego przy ewentualnej odbudowie protetycznej.

Zmiany zapalne wokół wierzchołka korzenia z towarzyszącym zanikiem kości i próchnicowym zniszczeniem twardych tkanek korzenia lub jego złamaniem źle rokujące w leczeniu

Wyleczony endodontycznie bliższy korzeń, usunięto źle rokujący korzeń tylny, gojenie kości w miejscu usuniętego korzenia

Odbudowa protetyczna na wyleczonym korzenie

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

Zabieg resekcji polega na wycięciu otworu w kości, następnie odcięciu wierzchołka szczytu zęba i dokładnym usunięciu zmian , powstających w wyniku powikłań związanych z chorobami miazgi zęba lub w zębach, które były leczone kanałowo w nieprawidłowy sposób. Otwór po wyciętym okienku kostnym i usuniętym wierzchołku korzenia wskazane jest uzupełnić preparatami kościotwórczymi, które w znacznej mierze przyśpieszają gojenie się kości. Dzięki temu po kilku miesiącach następuje całkowita odbudowa kości w miejscu usuniętego wierzchołka korzenia.

Plastyka połączeń ustno-zatokowych

Jest to chirurgiczny zabieg zamknięcia połączenia między zatoką szczękową a jamą ustną, powstałego po ekstrakcji zęba, którego korzenie anatomicznie położone były w obrębie zatoki szczękowej. Do takiego połączenia może również dojść w wyniku ekstrakcji zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi, które w efekcie doprowadziły do uszkodzenia kości lub błony śluzowej w ścisłym sąsiedztwie z zatoką szczękową.

Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego

Zabieg dotyczy w większości przypadków kłów. Zaburzenia wyżynania spowodowane nieprawidłowym kierunkiem położenia zawiązka zęba, zbyt małą szerokością szczęki lub urazem w wieku dziecięcym, powoduje konieczność ortodontycznego wprowadzenia zęba do łuku. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym , polega na określeniu położenia zęba na podstawie diagnostyki radiologicznej, a następnie na chirurgicznym odsłonięciu zęba i przyklejeniu zamka ortodontycznego na koronie już odsłoniętego zęba. Dzięki siłom ortodontycznym ząb taki ma szansę po około 15-24 miesiącach znaleźć się w prawidłowej pozycji łuku zębowego.

Nie w każdym jednak przypadku możliwe jest sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. Uwarunkowania anatomiczne, niekorzystne położenie zęba zatrzymanego w stosunku do zębów sąsiednich, może doprowadzić podczas próby jego ustawienia na prawidłowej pozycji, do zaniku korzeni tych zębów. Wyklucza to celowość zastosowania procedury leczenia ortodontycznego zakładającego sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. W ograniczonych przypadkach zęby zatrzymane nie poddają się siłom ortodontycznym. W takich przypadkach wykonujemy nacięcie sąsiadującej z zębem zatrzymanym blaszki kostnej, powodując tym samym osłabienie blokady kostnej i przyspieszenie procedury ortodontycznej.

W przypadku gdy sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego jest zbyt ryzykowne dla zębów sąsiednich, lub gdy leczenie chirurgiczne w połączeniu z leczeniem ortodontycznym nie przynoszą pożądanych efektów, wskazane jest usunięcie zęba zatrzymanego, odbudowę kości , a następnie wszczepienie implantu zębowego.

Usunięcie zęba mądrości czyli ósemki

Dłutowanie zęba mądrości, w mowie potocznej znane również jako dłutowanie ósemki, polega na nacięciu i odsłonięciu dziąsła w okolicy usuwanego zęba. Następnie chirurg zdejmuje blaszkę kostną zapewniając właściwy dostęp do zęba. Rzadko, jedynie w prostszych przypadkach, możliwe jest usunięcie ósemki w całości, częściej jest ona dzielona na mniejsze fragmenty i usuwana w częściach. Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym, niż „zwykła ekstrakcja”. Wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz dodatkowych narzędzi takich jak: Piezosurgery stosowanego do odsłonięcia zęba z kości.