Implantologia

 • Konsultacja implantologiczna

  100 - 150 PLN
 • Przygotowanie i omówienie pisemnego planu leczenia

  200 - 500 PLN
 • Wszczepienie implantu

  od 3000 PLN
 • Wszczepienie implantu przy użyciu szablonu chirurgicznego

  od 3500 PLN
 • Wszczepienie implantu cyrkonowego

  od 6500 PLN
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej

  od 3500 PLN
 • Rekonstrukcja pozioma/pionowa kości przeszczepem bloku kostnego

  od 6500 PLN
 • Odbudowa kości metodą sterowanej regeneracji kości (Guide Bone Regeneration - GBR)

  od 1500 PLN
 • Odbudowa tkanek miękkich przeszczepem łącznotkankowym

  od 2000 PLN
 • Osteodystrakcja śródkostna

  od 2500 PLN
 • Rozszczepianie kości + odbudowa kości motdą sterowanej regeneracji kości ( GBR )

  od 3500 PLN
 • Rekonstrukcja kości przeszczepem pierścieniowym kości ( Bone Ring Block )

  od 6500 PLN
 • Kortykotomia przy leczeniu ortodontycznym

  od 1500 PLN
 • Usunięcie zęba metodą PET dedykowany procedury natychmiastowego wszczepienia implantu

  od 1000 PLN
 • Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej

  od 300 PLN