Implantologia

 • Konsultacja implantologiczna i przygotowanie pisemnego planu leczenia

  100 PLN
 • Omówienie planu leczenia

  100 PLN
 • Wszczepienie implantu

  od 3000 PLN
 • Wszczepienie implantu przy użyciu szablonu chirurgicznego

  od 3500 PLN
 • Wszczepienie implantu cyrkonowego

  od 6500 PLN
 • Rekonstrukcja pionowa kości poprzez podniesienie dna zatoki szczękowej

  od 3500 PLN
 • Rekonstrukcja pozioma/pionowa kości przeszczepem bloku kostnego

  od 5000 PLN
 • Rekonstrukcja tkanek miękkich przeszczepem łącznotkankowym

  od 2000 PLN
 • Sterowana regeneracja kości (Guide Bone Regeneration - GBR)

  od 1500 PLN
 • Osteodystrakcja śródkostna

  od 2500 PLN
 • Rozszczepianie kości + sterowana regeneracja kości

  od 3500 PLN
 • Przeszczep pierścieniowy kości ( Bone Ring Block )

  od 2500 PLN / pierścień
 • Kortykotomia przy leczeniu ortodontycznym

  od 1500 PLN
 • Usunięcie zęba metodą PET i przygotowanie zębodołu do procedury natychmiastowego wszczepienia implantu

  od 1000 PLN