Cennik usług stomatologicznych MedicoDent

Konsultacja implantologiczna

150 PLN

Przygotowanie i omówienie pisemnego planu leczenia

200 – 500 PLN

Wszczepienie implantu

od 3000 PLN

Wszczepienie implantu przy użyciu szablonu chirurgicznego

od 3500 PLN

Wszczepienie implantu cyrkonowego

od 6500 PLN

Podniesienie dna zatoki szczękowej

od 3500 PLN

Rekonstrukcja kości przeszczepem bloku kostnego

od 6500 PLN

Odbudowa kości metodą sterowanej regeneracji kości (Guide Bone Regeneration – GBR)

od 1500 PLN

Odbudowa tkanek miękkich przeszczepem łącznotkankowym

od 2000 PLN

Osteodystrakcja śródkostna

od 2500 PLN

Rozszczepianie kości + odbudowa kości motodą sterowanej regeneracji kości ( GBR )

od 3500 PLN

Rekonstrukcja kości przeszczepem pierścieniowym kości ( Bone Ring Block )

od 6500 PLN

Kortykotomia przy leczeniu ortodontycznym

od 1500 PLN

Usunięcie zęba metodą PET do procedury natychmiastowego wszczepienia implantu

od 1000 PLN

Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej

od 500 PLN

Konsultacja protetyczna

100 – 150 PLN

Korona na implancie licowana porcelaną na spiekach ceramicznych

od 3500 PLN

Korona na zębie licowana porcelaną na spiekach ceramicznych

od 2500 PLN

Licówka porcelanowa

od 3000 PLN

Nakład pełnoceramiczny

od 2000 PLN

Proteza oparta na 2 implantach

od 8000 PLN

Proteza oparta na 4 implantach

od 15000 PLN

Korona tymczasowa na implancie na łączniku tymczasowym

od 1500 PLN

Proteza na zasuwach/ teleskopach

wycena w klinice

All on 4, All on 6 – odbudowa pełnoceramiczna na 4- 6 implantach

wycena w klinice

Wkład koronowo-korzeniowy

od 800 PLN

Szyna relaksacyjna

od 1000 PLN

Podścielenie protezy

od 350 PLN

Konsultacja ortodontyczna ( dzieci/ dorośli ) i omówienie pisemnego planu leczenia

150 – 250 PLN

Modele diagnostyczne

100 PLN

Aparaty stałe

Aparat metalowy

2800 PLN

Aparat estetyczny

3900 PLN

Aparat samoligaturujący metalowy

3900 PLN

Aparat samoligaturujący estetyczny

6200 PLN

Wizyta kontrolna aparat stały

300 PLN

Zdjęcie aparatu ( 1 łuk )

350 PLN

Zdjęcie aparatu ( 2 łuki )

450 PLN

Retencja stała

od 650 PLN

Retencja ruchoma

od 850 PLN

Pełna higienizacja po zdjęciu aparatu

od 400 PLN

Aparaty stałe grubołukowe

Łuk podniebienny ( Goshgarian )

550 PLN

Łuk językowy

550 PLN

Płytka Nanace

550 PLN

Modyfikacja płytki Nanace

od 650 PLN

Płytka profilowana Williamsa (do spłycania nagryzania pionowego)

550 PLN

Aparaty zdejmowane

Aparat zdejmowany jednoszczękowy np. płytka Schwarza / wizyta kontrolna

1000 – 2000 PLN / 200 PLN

Biobloki

od 1200 PLN

Reteiner

od 650 PLN

Płyta retencyjna

od 850 PLN

Rotator podniebienny

od 850 PLN

Ekspander podniebienny

od 1050 PLN

Dystalizator / wizyta kontrolna

1500 PLN / 200 PLN

Hyrax (aparat Hass)

950 – 1200 PLN

Szyna z pętlą omega

450 PLN

Aparaty czynnościowe

od 2000 – 4000 PLN

Przygotowanie szyny przy użyciu łuku twarzowego ( Kois, Gerber )

300 PLN

Szyna czynnościowa, relaksacyjna

od 1000 PLN

Elementy aparatów ( np. nowe zamki, pierścienie, tuby)

50 – 100 PLN

Utrzymywacz przestrzeni

300 PLN

Naprawa aparatu ruchmowego

od 150 PLN

Lip- Bumber / wizyta kontrolna

1500 PLN / 200 PLN

Wizyty dodatkowe przy aparatach zdejmowanych

Wycena w klinice

Licówka pełnoceramiczna

2800 PLN

Korona pełnoceramiczna

2800 PLN

Estetyczna odbudowa kompozytowa ( Bonding )

800 PLN

Laserowe wybielanie zębów

1600 PLN

Laserowe wybielanie zębów + nakładki

1750 PLN

Leczenie przebarwień (ICON)

300 PLN / ząb

Korona tymczasowa

250 – 500 PLN

Konsultacja specjalistyczna

150 PLN

Usunięcie zęba ( siekaczy i przedtrzonowce )

od 250 PLN

Usunięcie zęba ( trzonowce )

od 500 PLN

Usunięcie zęba 8 górnego

od 500 PLN

Usunięcie zatrzymanego zęba 8 górnego

od 1000 PLN

Usunięcie zęba 8 dolnego

od 1000 PLN

Usunięcie zatrzymanego zęba 8 dolnego

od 1000 PLN

Ekstrakcja zęba metodą PET ( Partial Extraction Therapy )

od 1500 PLN

Usunięcie zęba mlecznego

od 250 PLN

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

od 1000 PLN

Rewizja zatoki szczękowej

od 1500 PLN

Wyłuszczenie guza torbielowatego + badanie hist-pat

od 1000 PLN

Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego

od 500 PLN

Laserowe uwolnienie wędzidełka wargi lub języka

500 – 750 PLN

Nacięcie ropnia

od 250 PLN

Konsultacja + przegląd jamy ustnej

150 PLN

Wypełnienie ubytku próchnicowego materiałem kompozytowym

od 350 – 600 PLN

Wypełnienie w zębie mlecznym

150 – 200 PLN

Leczenie kanałowe

siekacze

od 1500 PLN

kły i przedtrzonowce

od 1800 PLN

trzonowce

od 2000 PLN

Powtórne leczenie kanałowe

wycena w Klinice

Usunięcie złamanego narzędzia

od 500 PLN

Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego

od 500 PLN

Konsultacja + badanie periodontologiczne

150 – 300 PLN

Sterowana regeneracja tkanek

od 1500 PLN

Pokrycie chirurgiczne recesji

od 2000 PLN

Chirurgiczne leczenie Periimplantitis ( zanik kości przy implancie )

od 2000 PLN

Plastyka wędzidełka metodą laserową

300 – 500 PLN

Usunięcie zmiany błony śluzowej

od 500 PLN

Operacje płatowe

od 2000 PLN

Poszerzenie strefy dziąsła

od 1000 PLN

Kiretaż

od 1500 PLN / ćwiartka

Skaling + piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż higieny jamy ustnej

300 – 500 PLN

Dodatkowe skaling i piaskowanie

200 – 300 PLN

Skaling + piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż ( pod mikroskopem )

400 – 600 PLN

Higienizacja u pacjentów po zdjęciu aparatu ortodontycznego

od 500 PLN

Higienizacja u pacjentów po leczeniu implanto-protetycznym

400 – 700 PLN

Higienizacja + rozjaśnienie zębów preparatem Blanc One

1000 PLN

Instruktarz higieny jamy ustnej

100 PLN

RTG punktowe

50 PLN

Pantomogram

100 PLN

Cefalometria

100 PLN

Tomograf komputerowy

400 PLN