Implantologia

Implantologia

 • Konsultacja implantologiczna

  100 - 150 PLN
 • Przygotowanie i omówienie pisemnego planu leczenia

  200 - 500 PLN
 • Wszczepienie implantu

  od 3000 PLN
 • Wszczepienie implantu przy użyciu szablonu chirurgicznego

  od 3500 PLN
 • Wszczepienie implantu cyrkonowego

  od 6500 PLN
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej

  od 3500 PLN
 • Rekonstrukcja pozioma/pionowa kości przeszczepem bloku kostnego

  od 6500 PLN
 • Odbudowa kości metodą sterowanej regeneracji kości (Guide Bone Regeneration - GBR)

  od 1500 PLN
 • Odbudowa tkanek miękkich przeszczepem łącznotkankowym

  od 2000 PLN
 • Osteodystrakcja śródkostna

  od 2500 PLN
 • Rozszczepianie kości + odbudowa kości motdą sterowanej regeneracji kości ( GBR )

  od 3500 PLN
 • Rekonstrukcja kości przeszczepem pierścieniowym kości ( Bone Ring Block )

  od 6500 PLN
 • Kortykotomia przy leczeniu ortodontycznym

  od 1500 PLN
 • Usunięcie zęba metodą PET dedykowany procedury natychmiastowego wszczepienia implantu

  od 1000 PLN
 • Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej

  od 300 PLN
Protetyka

Protetyka

 • Konsultacja protetyczna

  100 - 150 PLN
 • Korona na implancie licowana porcelaną na spiekach ceramicznych

  od 3500 PLN
 • Korona na zębie licowana porcelaną na spiekach ceramicznych

  od 2500 PLN
 • Licówka porcelanowa

  od 2500 PLN
 • Nakład pełnoceramiczny

  od 1500 PLN
 • Proteza oparta na 2 implantach

  od 8000 PLN
 • Proteza oparta na 4 implantach

  od 15000 PLN
 • Korona tymczasowa na implancie na łączniku tymczasowym

  od 1500 PLN
 • Proteza na zasuwach/ teleskopach

  wycena w klinice
 • Praca pełnoceramiczna przekręcana na 6 - 8 implantach

  wycena w klinice
 • Wkład koronowo-korzeniowy

  od 800 PLN
 • Szyna relaksacyjna

  od 1000 PLN
 • Korona tymczasowa na zębie

  od 250 PLN
 • Estetyczna odbudowa komozytowa ( Bonding )

  od 800 PLN
 • Podścielenie protezy

  350 PLN
Ortodoncja

Ortodoncja

 • Konsultacja ortodontyczna ( dzieci/ dorośli ) i omówienie pisemnego planu leczenia

  150 - 250 PLN
 • Modele diagnostyczne

  100 PLN

Aparaty stałe

 • Aparat metalowy

  2800 PLN
 • Aparat estetyczny

  3900 PLN
 • Aparat samoligaturujący metalowy

  3900PLN
 • Aparat samoligaturujący estetyczny

  6200 PLN
 • Wizyta kontrolna aparat stały

  300 PLN
 • Zdjęcie aparatu ( 1 łuk )

  350 PLN
 • Zdjęcie aparatu ( 2 łuki )

  450 PLN
 • Retencja stała

  od 650 PLN
 • Retencja ruchoma

  od 850 PLN
 • Pełna higienizacja po zdjęciu aparatu

  od 400 PLN

Aparaty stałe grubołukowe

 • Łuk podniebienny ( Goshgarian )

  550 PLN
 • Łuk językowy

  550 PLN
 • Płytka Nanace

  550 PLN
 • Modyfikacja płytki Nanace

  od 650 PLN
 • Płytka profilowana Williamsa (do spłycania nagryzania pionowego)

  550 PLN

Aparaty zdejmowane

 • Aparat zdejmowany jednoszczękowy np. płytka Schwarza / wizyta kontrolna

  1000 - 2000 PLN / 200 PLN
 • Biobloki

  od 1200 PLN
 • Reteiner

  od 650 PLN
 • Płyta retencyjna

  od 850 PLN
 • Rotator podniebienny

  od 850 PLN
 • Ekspander podniebienny

  od 1050 PLN
 • Dystalizator / wizyta kontrolna

  1500 PLN / 200 PLN
 • Hyrax (aparat Hass)

  950 - 1200 PLN
 • Szyna z pętlą omega

  450 PLN
 • Aparaty czynnościowe

  0d 2000 - 4000 PLN
 • Przygotowanie szyny przy użyciu łuku twarzowego ( Kois, Gerber )

  300 PLN
 • Szyna czynnościowa, relaksacyjna

  od 1000 PLN
 • Elementy aparatów ( np. nowe zamki, pierścienie, tuby)

  50 - 100 PLN
 • Utrzymywacz przestrzeni

  300 PLN
 • Naprawa aparatu ruchmowego

  od 150 PLN
 • Lip- Bumber / wizyta kontrolna

  1500 PLN / 200 PLN
 • Wizyty dodatkowe przy aparatach zdejmowanych

  Wycena w klinice
Stomatologia estetyczna

Stomatologia estetyczna

 • Licówka pełnoceramiczna

  2800 PLN
 • Korona pełnoceramiczna

  2800 PLN
 • Estetyczna odbudowa kompozytowa ( Bonding )

  800 PLN
 • Laserowe wybielanie zębów

  1600 PLN
 • Laserowe wybielanie zębów + nakładki

  1750 PLN
 • Leczenie przebarwień (ICON)

  300 PLN/ząb
 • Korona tymczasowa

  250 - 500 PLN
Chirurgia

Chirurgia

 • Konsultacja specjalistyczna

  100 - 150 PLN
 • Usunięcie zęba ( siekaczy i przedtrzonowce )

  od 250 PLN
 • Usunięcie zęba ( trzonowce )

  od 500 PLN
 • Usunięcie zęba 8 górnego

  od 500 PLN
 • Usunięcie zatrzymanego zęba 8 górnego

  od 1000 PLN
 • Usunięcie zęba 8 dolnego

  od 1000 PLN
 • Usunięcie zatrzymanego zęba 8 dolnego

  od 1000 PLN
 • Ekstrakcja zęba metodą PET ( Partial Extraction Therapy )

  od 1000 PLN
 • Usunięcie zęba mlecznego

  od 250 PLN
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba

  od 1000 PLN
 • Rewizja zatoki szczękowej

  od 1500 PLN
 • Wyłuszczenie guza torbielowatego

  od 1000 PLN
 • Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego

  od 500 PLN
 • Laserowe uwolnienie wędzidełka warg lub języka

  500 - 750 PLN
 • Nacięcie ropnia

  od 250 PLN
Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza

 • Konsultacja + przegląd jamy ustnej

  150 PLN
 • Wypełnienie ubytku próchnicowego materiałem kompozytowym

  od 350 - 600 PLN
 • Wypełnienie w zębie mlecznym

  150 - 200 PLN
 • Znieczulenie

  30 PLN

Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe pod mikroskopem (maszynowe opracowanie kanałów + wypełnianie ciekłą gutaperką)

 • siekacze

  od 1000 PLN
 • kły i przedtrzonowce

  od 1100PLN
 • trzonowce

  od 1500 PLN
 • Powtórne leczenie kanałowe

  wycena w Klinice
 • Usunięcie złamanego narzędzia

  od 500 PLN
 • Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego

  od 500 PLN
Periodentologia

Periodentologia

 • Konsultacja + badanie periodontologiczne

  150 -300 PLN
 • Sterowana regeneracja tkanek

  od 1500 PLN
 • Pokrycie chirurgiczne recesji

  od 2000 PLN
 • Chirurgiczne leczenie Periimplantitis ( zanik kości przy implancie )

  od 2000 PLN
 • Plastyka wędzidełka metodą laserową

  300 - 500 PLN
 • Usunięcie zmiany błony śluzowej

  od 500 PLN
 • Operacje płatowe

  od 2000 PLN
 • Poszerzenie strefy dziąsła

  od 1000 PLN
 • Kiretaż

  2500 PLN/ ćwiartka
Profilaktyka

Profilaktyka

 • Skaling + piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż higieny jamy ustnej

  300 - 500 PLN
 • Dodatkowe skaling i piaskowanie

  200 - 300 PLN
 • Skaling + piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż ( pod mikroskopem )

  400 - 600 PLN
 • Higienizacja u pacjentów po zdjęciu aparatu ortodontycznego

  od 500 PLN
 • Higienizacja u pacjentów po leczeniu implanto-protetycznym

  400 - 700 PLN
 • Higienizacja + rozjaśnienie zębów preparatem Blanc One

  1000 PLN
 • Instruktarz higieny jamy ustnej

  100 PLN
Diagnostyka RTG

Diagnostyka RTG

 • RTG punktowe

  30 PLN
 • Pantomogram

  100 PLN
 • Cefalometria

  100 PLN
 • Tomograf komputerowy

  400 PLN