Dr N. Med. Paulina Bautembach-Koberda

Lekarz dentysta, specjalista protetyki stomatologicznej

Ukończyłam z wyróżnieniem studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Stypendystka program Erasmus/Socrates Comenius University of Bratislava. Od 2008 roku dzielę się swoją wiedzą ze studentami pracując jako asystent w Katedrze Protetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 r obroniłam z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Stale pogłębiam swoją wiedzę aktywnie uczestnicząc w licznych konferencjach z dziedziny protetyki i implantologi w kraju i za granicą.