Dr N. Med. Aaron Basir

Gdański Uniwersytet Medyczny

Założyciel kliniki, spec. Chirurgii szczękowo-twarzowej

Jestem absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2000 roku zajmuję się implantologią stomatologiczną oraz wszelkimi zabiegami rekonstrukcji kości między innymi przeszczepem bloków kostnych, podnoszeniem dna zatoki szczękowej, rozszczepem kości wyrostka zębodołowego oraz w pełnym zakresie leczeniem z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej. Każdemu pacjentowi zapewniam indywidualne podejście do problemu zapewniając wysokiej jakości bezstresowe leczenie.

Znanylekarz.pl