TOMOGRAFIA 3D

Sierpień 19, 2014 8:52 am Published by Komentowanie nie jest możliwe

Dzięki trójwymiarowości obrazów tomografii komputerowej bardzo precyzyjnie oceniamy jakość kości szczęk, staw skroniowo-żuchwowy oraz zatoki szczękowe, dokładny obraz korzeni zębowych i przebieg nerwów w szczękach pacjenta. Tomograf komputerowy umożliwia też wykonanie obliczeń grubości, długości i wielkości kości. Tomografia komputerowa w porównaniu do tradycyjnego zdjęcia jest bezpieczna, gdyż pacjent otrzymuje minimalną dawkę promieniowania, które trafia tylko w interesujący stomatologa rejon jamy ustnej. Tomografię w stomatologii wykorzystuje się w wielu dziedzinach jednakże w implantologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej jest to badanie standardowe.

Categorised in:

This post was written by admin