Protetyka

Komfort i piękno

Protetyka
Protetyka

Rozwiń menu

+

  Protetyka zajmuje się zarówno uzupełnianiem utraconych tkanek zęba, jak i braków zębowych – zarówno pojedynczych, jak i bardziej licznych. Nawet utrata jednego zęba wpływa na cały układ żucia. Dlatego tak ważne jest uzupełnienie ubytku, aby nie doszło do przesuwania się i obracania się sąsiadujących zębów, wydłużania się” zębów przeciwstawnych i zaniku kości. Efektem tego może być utrata kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych. Jeśli potrzebują Państwo pomocy doświadczonych protetyków, oferujemy ją w naszym gabinecie stomatologicznym w Gdyni.

  INLAY, ONLAY : iNNOWACYJNE TRWAŁE WYPEŁNIENIE

  Współczesna stomatologia to na pewno stomatologia estetyczna. Dziś najlepszym wypełnieniem i alternatywą dla wypełnień wykonywanych w gabinecie z kompozytu dla zębów tylnych jest inlay i onlay.

  Inlay i onlay to kosmetyczne wypełnienia w koronie zęba, które stosuje się w przypadku dużych ubytków. Stanowią one alternatywę wypełnienia w zębie wykonanego metodą tradycyjną. Umożliwiają dokładną rekonstrukcję kształtu anatomicznego (guzków, bruzd punktów stycznych, między zębami). Wykonuje się je w pracowni protetycznej na podstawie pobranych wycisków. Najczęściej wykonywane są z porcelany ze względu na jej uniwersalne właściwości, ale można je również wykonywać ze stopów złota, materiałów kompozytowych lub jako kompozycje złożone np. złoto i ceramika.

  Inlay i onlay mają wiele zalet. Są trwałe, estetyczne i odporne na ścieranie. Odbudowany ząb wygląda bardzo naturalnie i może nadal spełniać swoje funkcje szczególnie dzięki precyzyjnej odbudowie kształtu anatomicznego.

  Zalety rozwiązania Inlay, Onlay nad wypełnieniem klasycznym:

  WYPEŁNIENIE KLASYCZNE:

  • Zmniejsza wytrzymałość zęba o 50%
  • Średnia żywotność wypełnienia 5 – 7 lat

  INLAY, ONLAY

  • Wzmacnia ząb o 70- 75 %
  • Średnia żywotność wypełnienia 10-12 lat

   

  WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

  W przypadku uszkodzenia zęba rozległym ubytkiem próchnicowym, opracowaniem zęba do leczenia kanałowego, czy też mechanicznym złamaniem korony zęba nieodzownym etapem leczenia staje się zastosowanie wkładu koronowo-korzeniowego w celu wzmocnienia przedmiotowego zęba.

  Wkłady koronowo korzeniowe najczęściej wykonywane są ze stopów metali powszechnie stosowanych w stomatologii i protetyce. Najczęściej stosowane to stopy metali nieszlachetnych oraz stopy złota i tytanu. Najnowszym osiągnięciem techniki są wkłady wykonane z tlenku cerkonu, które dzięki kolorowi zęba pozwalają otrzymać identyczną przezierność jak naturalny ząb.

  Wkłady koronowo-korzeniowe można podzielić na standardowe i indywidualne. Jedne i drugie mają swoje wskazania i przeciwwskazania, wady i zalety. O tym, jaki zostanie zastosowany wkład decyduje lekarz.

  Wkłady koronowo korzeniowe standardowe stosuje się:

  • w przypadku, w którym zachowana została odpowiednia ilość zrębu zęba,
  • w przypadku konieczności natychmiastowej rekonstrukcji korony złamanego zęba,
  • w przypadku konstrukcji tymczasowych gdzie zastosowanie wkładu jest niezbędne, a docelowo będzie wykonana inna konstrukcja oparta np. na wkładach indywidualnych,
  • w zębach, których rokowanie kliniczne nasuwa wątpliwości i wiadomo, że w niedalekim czasie zostaną one usunięte; wtedy w celu redukcji kosztów stosuje się właśnie wkłady standardowe.

  Osobną grupą wkładów standardowych są wkłady z włókna szklanego osadzanego na odpowiednim materiale kompozytowym. Zaletą jest moduł elastyczności wkładów z włókna szklanego, który jest bardzo zbliżony do modułu elastyczności zębiny, co powoduje, że zęby wzmocnione wkładami z włókna szklanego rzadziej ulegają pęknięciom i złamaniom. Kolejną ich zaletą jest kolor odbudowy zrębu zęba na wkładzie z włókna szklanego oraz fakt, że światło może przenikać przez tą odbudowę podobne jak przez naturalny ząb. A jeśli dołożymy do tego koronę pełnoceramiczną, która jest pozbawiona metalu dostajemy rekonstrukcję zęba, która w całości przewodzi światło i we wszystkich warunkach oświetlenia zachowuje się jak naturalne zęby obok.

  Wkłady koronowo-korzeniowe indywidualne, w odróżnieniu od standardowych, są wykonywane indywidualnie do kształtu pozostałości korzenia. Wykonując wkład indywidualny możemy uzyskać maksymalną wytrzymałość mechaniczną konstrukcji i optymalizację kształtu. Wkład taki składa się z części korzeniowej i części koronowej. Część korzeniowa odpowiada za wzmocnienie struktury korzenia i poprawne przeniesienie sił na tkankę korzenia, część koronowa z kolei jest filarem protetycznym, niezbędnym do osadzenia korony lub mostu.

  KORONY PROTETYCZNE

  Untitled-11Korona protetyczna to proteza stała pokrywająca zniszczoną koronę zęba lub odbudowująca ją przypadku całkowitej utraty. Jako przęsło w moście lub na implancie. Zęby bardzo zniszczone lub osłabione leczeniem kanałowym wzmacniane są natomiast wkładami koronowo-korzeniowymi, które można przyrównać do metalowych „ćwieków” wklejonych do kanału zęba na którym jest umieszczona czapeczka stanowiąca retencję dla korony i pokrytych koroną protetyczną. Wkłady koronowo-korzeniowe w zależności od wskazań mogą być wykonane z: metalu, stopów szlachetnych, włókna szklanego, pełnoceramiczne. Istnieją również wkłady koronowo-korzeniowe wykonane z włókna szklanego, które spełniają najwyższe kryteria estetyki. Korony protetyczne mogą być wykonywane zarówno na zębach naturalnych, jak i implantach.

   

   

   

   

  MOSTY

  Most to uzupełnienie na stałe osadzone w jamie ustnej. Takie rozwiązanie zapewnia pacjentowi doskonały efekt estetyczny, czynnościowy oraz wygodę użytkowania. Główną niedogodnością w przypadku mostów konwencjonalnych jest konieczność szlifowania przynajmniej dwóch zębów sąsiadujących z luką. W zależności od lokalizacji braku zębowego, upodobań pacjenta oraz wymagań estetycznych stosuje się mosty pełnoceramiczne – najlepszy efekt kosmetyczny lub złożone, w których metalowy „szkielet” pokryty jest materiałem estetycznym (porcelaną, kompozytem) imitujący barwą i kształtem brakującą część uzębienia. Uzupełnienia te mogą być wykonywane zarówno na zębach naturalnych, jak i implantach.

  Most 3-punktwy oparty na dwóch zębach:prot1

  Most Maryland

  Główną zaletą mostów typu Maryland jest pozostawienie zębów filarowych w prawie niezmienionym stanie, nie trzeba ich szlifować w celu założenia na nich koron stabilizujących most. Dzięki oszczędnej preparacji zapobiega się nadwrażliwości zębów filarowych na czynniki zewnętrzne, takie jak kwaśne pH czy zmiany temperatury.

  prot3

  PROTEZY SZKIELETOWE

  proteza szkieletowa

  Protezy szkieletowe to nowoczesne, ruchome uzupełnienia protetyczne. Proteza taka opiera się nie tylko na dziąsłach i błonie śluzowej, ale również na zębach – nie powoduje więc wzmożonego zaniku kości i dziąseł. Wykonana prawidłowo może służyć pacjentowi przez długie lata. Podstawowe części protezy szkieletowej to metalowa baza (szkielet) oraz akrylowe elementy odbudowujące brakujące tkanki (zęby i podłoże).

  PROTEZY SZKIELETOWE

  Protezy na zasuwach lub na zatrzaskach

  Proteza z precyzyjnymi elementami łączącymi  (klasyczne klamry zastąpiono niewidocznymi zasuwami lub zatrzaskami).

  PROTEZY SZKIELETOWE

  PROTEZY NATYCHMIASTOWE

  Dentures.

  Proteza natychmiastowa to ruchome uzupełnienie protetyczne, które ma zastosowanie bezpośrednio po usunięciu zębów w czasie działania znieczulenia. Takie postępowanie pozwala na uniknięcie dyskomfortu dla pacjenta sytuacji braku zębów, zapewnia normalne warunki życia i możliwość kontynuowania pracy zawodowej. Wpływa również bardzo korzystnie na gojenie się ran poekstrakcyjnych. Są to protezy czasowe. Przygotowują do wykonania protez docelowych.

  UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE

  prot11

  Wprowadzenie implantów zapewnia ogromne możliwości w dziedzinie współczesnej protetyki, otwierając drogę zupełnie nowym rozwiązaniom terapeutycznym. Wykorzystując implanty jako podbudowę można zaplanować różnorodne uzupełnienia protetyczne: protezy całkowite typu overdenture, mosty uzupełniające całkowite lub częściowe braki uzębienia lub braki pojedynczych zębów (więcej IMPLANTOLOGIA).

  PROTEZY TYPU OVERDENTURE

  Protezy typu overdenture to ruchome uzupełnienie protetyczne, pokrywające na całej powierzchni korzeń lub korzenie resztkowego uzębienia lub implanty. Protezy te utrzymywane są na korzeniach lub na implantach poprzez system zatrzasków. Są to uzupełnienia spełniające wymogi estetyki, chroniące kości szczęk przed zanikiem oraz zapewniające akceptowalny komfort dla pacjenta. Warunkiem koniecznym jednak w przypadku użytkowania tego typu protez jest opanowanie przez pacjenta zasad utrzymywania idealnej higieny jamy ustnej i regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne! Warto zwrócić uwagę na możliwość wykonania protezy overdenture oparte na zaledwie 2 implantach w żuchwie i szczęce u pacjentów bezzębnych, co przy względnie przystępnych kosztach, diametralnie poprawia komfort użytkowania w porównaniu do protez całkowitych osiadających.

  Overdenture with Ball Attachments

  PROTEZY OSIADAJĄCE

  Są to uzupełnienia ruchome wykonywane z tworzywa akrylowego. Głównym wskazaniem do ich stosowania są przypadki bezzębia lub rozległych braków w uzębieniu, kiedy nie ma możliwości wykonania innych rodzajów uzupełnień (protez szkieletowych, stałych, opartych na implantach).

   

  prot6

  WARTO WIEDZIEĆ

  Ceramic teeth - dental bridge

  1. Czy zawsze trzeba uzupełniać braki zębowe?
  2. Od czego zależy wybór uzupełnienia protetycznego?
  3. Jakie są możliwości uzupełnienia braków zębowych w przypadku bezzębia?
  4. Jak zmieniają się zasady higieny w przypadku użytkowania protez stałych?
  5. Jak zmieniają się zasady higieny w przypadku użytkowania protez ruchomych?
  6. Jakie są wymogi żywieniowe u pacjentów leczonych protetycznie?
  7. Czy można samodzielnie naprawić uzupełnienia protetyczne?
  8. Czy stosowanie klejów do protez jest korzystne?
  1. Czy zawsze trzeba uzupełniać braki zębowe?
   Braki zębowe, nawet pojedyncze, należy uzupełniać możliwie jak najszybciej od momentu utraty zęba. Utrata nawet jednego zęba może prowadzić do niekorzystnych następstw dla całego układu żucia. Może dojść do wędrówki zębów sąsiednich (przechylanie, obracanie się) i „wydłużania się” dążących do kontaktu zębów przeciwstawnych. To wszystko może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. Inne powikłania to: zmiany w stawach skroniowo-żuchwowych, objawiające się porannymi bólami mięśni twarzy i głowy w okolicach skroni, jak również zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Odrębnym problemem są niedostatki natury estetycznej: niepełny uśmiech, skrócenie dolnego odcinka twarzy, zapadnięcie się warg czy nasilone tworzenie się zmarszczek w okolicy ust.
  2. Od czego zależy wybór uzupełnienia protetycznego?
   Wybór uzupełnienia protetycznego odpowiedniego dla danego pacjenta zależy od wielu czynników:

   • ilości brakujących zębów;
   • ilości i jakości zębów pozostałych;
   • lokalizacji braku zębowego;
   • stanu podłoża kostnego, dziąseł i błony śluzowej;
   • postaci zgryzu;
   • wieku pacjenta;
   • preferencji pacjenta;
   • możliwości finansowych pacjenta
  3. Jakie są możliwości uzupełnienia braków zębowych w przypadku bezzębia?
   Od wielu lat powszechnie stosowanym w tej sytuacji uzupełnieniem protetycznym jest proteza całkowita osiadająca. Zaletami tego rozwiązania są dostępność i niski koszt, oraz zadowalający efekt estetyczny. Jego wadę stanowi natomiast niski komfort użytkowania. Proteza ta tylko w niewielkim stopniu odtwarza utraconą funkcję żucia, a ze względu na duży obszar podniebienia pokryty płytą upośledza odczuwanie smaku spożywanych potraw. Rozwiązaniem alternatywnym, zdecydowanie bardziej efektywnie i efektownie odtwarzającym braki zębowe są uzupełnienia oparte na implantach. Możemy tu wymienić: – protezy overdenture osadzone na 2-4 wszczepach w żuchwie i w szczęce;
   - mosty – oparte na minimum 6 wszczepach w szczęce i 5 wszczepach w żuchwie.
  4. Jak zmieniają się zasady higieny w przypadku użytkowania protez stałych?
   Aby maksymalnie wydłużyć „żywotność” protez stałych konieczne jest wdrożenie specjalnych zabiegów higienicznych z użyciem dodatkowych (prócz szczoteczki do zębów) przyborów higienicznych. Szczególnej uwagi wymaga okolica przydziąsłowa koron i mostów ze względu na tendencję do gromadzenia się płytki nazębnej i trudności w jej oczyszczaniu. Polecane przybory to:

   • sztywne nici dentystyczne mające na pewnym odcinku gąbczaste zgrubienie; sztywną część nitki przeciąga się pod czyszczonym elementem, po czym czyści go częścią gąbczastą;
   • irygator – urządzenie działające na zasadzie bicza wodnego; strumień płynu masuje dziąsło, oczyszcza trudno dostępne przestrzenie.
  5. Jak zmieniają się zasady higieny w przypadku użytkowania protez ruchomych?
   W przypadku stosowania protez ruchomych oprócz konwencjonalnej pielęgnacji pozostałych zębów, szczególną uwagę należy poświęcić samej protezie. Protezę ruchomą należy czyścić po każdym posiłku (min. 2 razy dziennie). Po wyjęciu z ust oczyszczamy ją dokładnie miękką szczoteczką z dodatkiem pasty do zębów, mydła w płynie lub specjalnych środków czyszczących. Optymalne jest stosowanie dwustronnych szczoteczek do protez, które dzięki odpowiednio ukształtowanemu włosiu, pozwalają na oczyszczenie wszystkich nawet trudno dostępnych miejsc w protezie. Na rynku dostępne są również różnego rodzaju środki czyszczące w postaci proszków lub pastylek, które po rozpuszczeniu w wodzie płyn oczyszczający chemicznie protezę. Ich stosowanie jest szczególnie polecane osobom chorym i niesprawnym fizyczne.
  6. Jakie są wymogi żywieniowe u pacjentów leczonych protetycznie?
   Dieta pacjentów użytkujących uzupełnienia stałe właściwie nie ulega zmianie. Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku stosowania protez ruchomych. Pacjenci rozpoczynający korzystanie z protez ruchomych (zwłaszcza całkowitych) powinni w początkowym okresie spożywać pokarmy płynne i półpłynne oraz stopniowo przyzwyczajać się do potraw o twardszej konsystencji. Należy jeść mniejsze kęsy, unikać pokarmów bardzo twardych i ciągnących. Czas spożywania posiłków znacznie się wydłuża.
  7. Czy można samodzielnie naprawić uzupełnienia protetyczne?
   Samodzielne naprawianie czy korygowanie protez przez pacjenta jest niedopuszczalne. Takie postępowanie może zniszczyć uzupełnienie i stać się przyczyną uszkodzenia tkanek jamy ustnej. Jeżeli uzupełnienie w jakikolwiek sposób nam przeszkadza należy niezwłocznie udać się do protetyka.
  8. Czy stosowanie klejów do protez jest korzystne?
   Środki poprawiające utrzymanie protez są dostarczane zwykle w postaci proszku, który po zmieszaniu ze śliną tworzy kleistą masę. Preparaty te mogą być okresowo stosowane podczas początkowego etapu przyzwyczajania się do protezy a także u aktorów i śpiewaków podczas występów. We wszystkich innych przypadkach stosowanie klejów do protez, zwłaszcza długotrwałe jest niewskazane, gdyż stosowanie ich może maskować niedoskonałości protez, które powinny być rozpoznane i skorygowane w gabinecie.