OSTEODYSTRAKCJA

Sierpień 19, 2014 3:33 pm Published by Komentowanie nie jest możliwe

NA CZYM POLEGA?

Osteodystrakcja polega na nacięciu lub wycięciu bloczka kostnego  w miejscu ubytku kości  i następnie za pomocą dystraktora na bardzo powolnym stopniowym rozciąganiu kości . Podczas tego procesu dochodzi do odtworzenia  tkanki kostnej w miejsjcu ubytku kości oraz przebudowy i rozrostu otaczających tkanek miękkich.

Osteodystrakcja przebiega w czterech etapach:

  1. Osteotomia czyli wycięcie bloczka kostnego lub kortykotomia czyli nacięcie blaszek kostnych  oraz zamontowanie dystraktora wewnątrzustnego – urządzenie do mechanicznego rozciągania kości.
  2. Faza spoczynkowa trwająca około 7 dni od założenia dystraktora i osteotomii lub kortykotomii.
  3. Dystrakcja polegająca na rozciąganiu kości o około 1mm na dobę.
  4. Okres stabilizacji : po uzyskaniu odpowiedniej  wysokości kości za pomocą dystraktora , niezbędny jest około okres 8 tygodni celem  stabilizacji nowopowstałe tkanki kostnej. Po okresie stabilizacji dochodzi do usunięcia dystraktora.

Osteodystrakcja umożliwia wszczepienie implantów w przypadkach znacznego zaniku kości,  poprzez tworzenie nowej kości w sposób szybki i ukierunkowany, z jednoczesnym rozrostem tkanek miękkich. Po 3 miesiącach od zakończenia leczenia przy użyciu dystraktora można przystąpić do wszczepienia implantów.

Vertical Control 480p

Categorised in:

This post was written by admin