OPERACYJNE ODSŁONIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO

Sierpień 19, 2014 9:46 am Published by Komentowanie nie jest możliwe

Zabieg dotyczy w większości przypadków kłów. Zaburzenia wyżynania spowodowane nieprawidłowym kierunkiem położenia zawiązka zęba, zbyt małą szerokością szczęki lub urazem w wieku dziecięcym, powoduje konieczność ortodontycznego wprowadzenia zęba do łuku. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym , polega na określeniu położenia zęba na podstawie diagnostyki radiologicznej, a następnie na chirurgicznym odsłonięciu zęba i przyklejeniu zamka ortodontycznego na koronie już odsłoniętego zęba. Dzięki siłom ortodontycznym ząb taki ma szansę po około 15-24 miesiącach znaleźć się w prawidłowej pozycji łuku zębowego.

Nie w każdym jednak przypadku możliwe jest sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. Uwarunkowania anatomiczne, niekorzystne położenie zęba zatrzymanego w stosunku do zębów sąsiednich, może doprowadzić podczas próby jego ustawienia na prawidłowej pozycji, do zaniku korzeni tych zębów. Wyklucza to celowość zastosowania procedury leczenia ortodontycznego zakładającego sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. W ograniczonych przypadkach zęby zatrzymane nie poddają się siłom ortodontycznym.  W takich przypadkach wykonujemy  nacięcie sąsiadującej z zębem zatrzymanym blaszki kostnej, powodując tym samym osłabienie blokady kostnej i przyspieszenie procedury ortodontycznej.

W przypadku gdy sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego jest zbyt ryzykowne dla zębów sąsiednich, lub gdy leczenie chirurgiczne w połączeniu z leczeniem ortodontycznym nie przynoszą pożądanych efektów, wskazane jest usunięcie zęba zatrzymanego, odbudowę kości , a następnie wszczepienie implantu zębowego.

Categorised in:

This post was written by admin