Uzupełnienie protetyczne oparte na implantach

Czerwiec 11, 2014 2:28 pm Published by Komentowanie nie jest możliwe

 

implant

 

BRAK JEDNEGO ZĘBA:

W przypadku utraty pojedynczych zębów istnieje kilka sposobów na ich odtworzenie.

Klasycznym rozwiązaniem jest oszlifowanie dwóch zębów sąsiadujących (zęby filarowe) z miejscem po utraconym zębie i zacementowanie na nich mostu protetycznego przywracającego utracony ząb. Zaletami mostów są szybkie przywrócenie estetyki i utraconej funkcji.

Do wad należą konieczność szlifowania często zdrowych sąsiednich zębów i utrudnienia związane z utrzymaniem właściwej higieny pod przęsłem mostu.

Brak pojedynczego zęba

Brak pojedynczego zęba.

Nałożenie mostu na oszlifowane zęby filarowe

Nałożenie mostu na oszlifowane zęby filarowe.

Alternatywą dla klasycznego mostu są mosty adhezyjne (przyklejane), mocowane na sąsiednich zębach przy pomocy specjalnie zaprojektowanych skrzydełek.

Przymiarka mostu adhezyjnego
Przymiarka mostu adhezyjnego.

Ich zaletami jest brak konieczności szlifowania sąsiednich zębów, wysoka estetyka, szybkość wykonania. Niestety posiadają również wady, do których należą utrudnione oczyszczanie, ograniczenia w zastosowaniu wynikające z warunków zgryzowych, gorsza retencja niż w mostach klasycznych.

Najlepszą propozycją przy takich brakach zębowych jest odbudowa utraconego zęba przy pomocy korony na implancie. Implant przejmuje funkcję utraconego korzenia, do którego mocowana jest korona.  Zaletami  uzupełnienia jest wysoka estetyka, funkcjonalność, łatwość oczyszczania i zachowanie nienaruszonych sąsiadujących zębów.  Wadą jest fakt, iż czas wykonania takich uzupełnień się wydłużyć nawet do kilku miesięcy ( od natychmistowego wykonania korony po wszczepieniu implantu  do czterech lub sześciu miesięcy). Nezbędne są również odpowiednie warunki kostne, co oznacza obecność odpowiedniej  jakości i ilości kość, w której umiszczamy implant.

  • wszczepiając implant w pozycji brakującego zęba można odtworzyć brakujący ząb

Implant z nadbudową protetyczną

Implant z nadbudową protetyczną.

 

Umieszczenie korony na łączniku protetycznym

Umieszczenie korony na łączniku protetycznym.

 

BARK KLIKU ZĘBÓW

  • W przypadku braku kilku zębów wszczepiając implanty w pozycji brakujących zębów można  odtworzyć każdy brakujący ząb lub wykonać most oparty na implantach

 

Pojedyncze korony na implantach:

Pojedyncze korony na implantach

Pojedyncze korony na implantach

W szczególnych  warunkach i dokładnej analizie indywidualnego przypadku możnaograniczyć ilość wprowadzanych implantów i odbudować utracone uzębienie przy pomocy mostu protetycznego zamocowanego na implantach. Wówczas korony wsparte na implantach są filarami a dowieszone do nich przęsłem mostu.

 

Pojedyncze korony na implantach

 

BEZZĘBIE – CAŁKOWITY BRAK UZĘBIENIA W ŻUCHWIE LUB SZCZĘCE

 

BEZZĘBIE - CAŁKOWITY BRAK UZĘBIENIA W ŻUCHWIE LUB SZCZĘCE

 

Brak stabilizacji protezy całkowitej dolnej.

 

ROZWIĄZANIE: 

 

Proteza umocowana na belce

 

Proteza umocowana na belce.

Protezy całkowite są mocowane do implantów przy pomocy precyzyjnych elementów umieszczonych na implancie i w protezie, zatrzaśnięcie się ich daje pewne i stabilne połączenie. Elementy te nie są połączone na stałe a zatem można w prosty sposób protezy zdjąć i założyć jeżeli wymagają zabiegów higienicznych.

 

SYNCONE – PROTEZA NA IMPLANTACH W 1 DZIEŃ.

Istnieją także rozwiązania natychmiastowego wykonania uzupełnień protetycznych na czterech implantach. Po wszczepieniu implantów pacjent otrzymuje tego samego dnia funkcjonalną i estetycznie akceptowalną protezę

SYNCONE - PROTEZA NA IMPLANTACH W 1 DZIEŃ

Przymiarka protezy. Wszystko odbywa się tego samego dnia – faza chirurgiczna i protetyczna.
Największą zaletą tego uzupełnienia jest niemal natychmiastowe otrzymanie w pełni funkcjonalnej protezy. Uzupełnienie typu Syncone® zapewnia dobre utrzymanie i estetykę oraz łatwość oczyszczania.

STAŁE UZUPEŁNIENIA BEZZĘBIA CAŁKOWITEGO W ŻUCHWIE I SZCZĘCE.

Jeżeli źle się czujesz ze świadomością, że Twoje uzupełnienia protetyczne jest ruchome znajdziemy rozwiązanie i na ten problem. Wystarczy wszczepić co najmniej sześć  implantów. Taka ilość wszczepów zapewnia bardzo stabilną bazę dla mostu protetycznego. Po okresie integracji z kością można zamocować most. Stanowi on najbardziej komfortowe rozwiązanie protetyczne na implantach. Jest bardzo stabilny, zajmuje tyle samo miejsca w jamie ustnej co naturalne zęby i zapewnia najwyższą estetykę. Nowe zęby wyglądają tak naturalnie, że tylko Ty i Twój lekarz będzie wiedział o przebytym leczeniu.
Stan po wszczepieniu sześciu implantów w szczęce

Stan po wszczepieniu sześciu implantów w szczęce.

 

Osadzenie mostu protetycznego na implantach

 

Osadzenie mostu protetycznego na implantach.

Osadzenie mostu protetycznego na implantach

Categorised in:

This post was written by admin