Implantologia

MOCNA STRONA UŚMIECHU

Implantologia
Implantologia

Rozwiń menu

+

  Czym są implanty zębów? Stosowane dziś implanty to niewielkie tytanowe śruby, które implantolog wszczepia do kości szczęki lub żuchwy w miejscu brakującego zęba. Po okresie zrostu implantu z kością, który zazwyczaj trwa od 4 do 6 miesięcy, następuje etap protetyczny polegający na założeniu porcelanowej korony na implancie, która wygląda jak naturalny ząb. W naszej klinice wykonujemy pełen zakres uzupełnień protetycznych opartych na implantach oraz wszystkie zabiegi związane z odbudową kości. Przygotowanie kompleksowego planu leczenia stanowi jeden z najważniejszych etapów rozpoczęcia leczenia. Plan ten tworzy nasz doświadczony zespół na podstawie analizy oczekiwań Pacjenta oraz oceny zarówno klinicznej, jak i radiologicznej stanu uzębienia. Kolejnym ważnym etapem rozpoczęcia leczenia jest szczegółowe omówienie wszystkich wariantów leczenia wspólnie z Pacjentem, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania. Po akceptacji planu leczenia, Pacjent podejmuje decyzję o rozpoczęciu leczenia.

  Więcej szczegółowych informacji na stronie www.wszystkooimplantach.pl , która została specjalnie stworzona dla Pacjentów przez firmę Straumann – wiodącego producenta implantów.

  Rekonstrukcja kości w implantologii

  Zabiegi rekonstrukcyjne dokonały rewolucji w implantologii. Są to zabiegi mające kluczową rolę w sukcesie leczenia, gdyż odtwarzając odpowiednie podłoże kostne do wszczepienia implantów,zapewniają długotrwały efekt leczenia zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym. Są to następujące zabiegi:

  • Sterowana regeneracja kości ( GBR )
  • Podnoszenie dna zatoki szczękowej
  • Przeszczep bloków kostnych
  • Przeszczep pierścieniowy kości  ( Bone Ring Block Technique )
  • Rozszczep wyrostka zębodołowego
  • Lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego  żuchwy
  • Osteodystrakcja

  STEROWANA REGENERACJA KOŚCI I TKANEK
  Ubytek kostny dotychczas powodował negatywne skutki w budowie i funkcjonowaniu szczęki i żuchwy.  Często również ograniczał lub uniemożliwiał wszczepienie implantów. Jednak ogromny postęp w chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej pozwolił na opracowanie procedur zabiegów Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek. Pozwalają one na odbudowę tkanki kostnej u osób, u których doszło do jej zaniku. Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie implantów stomatologicznych u znacznie szerszej grupy pacjentów. Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek stając się częścią standardowego postępowania w leczeniu ubytków kości przyczynia się do rozwoju nowoczesnej implantologii stomatologicznej.  Obecnie regeneracja kości staje się niezbędna w 40% przypadków wszystkich zabiegów z  zakresu implantologii.

  Na czym polega Sterowana Regeneracja Kości?

  W skrócie jest to umieszczenie w rekonstruowanej okolicy materiału kościozastępczego oraz pokrycie go specjalną błoną zaporową. Dzięki błonie zaporowej regenerowany obszar jest chroniony przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach  materiał kościozastępczy ulega przebudowie na pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne. Materiał kościozastępczy pełni w tym procesie funkcje matrycy (swoistego „rusztowania”) dla regeneracji kostnej i procesu przebudowy kości własnej pacjenta.

  Odbudowa kości wokół implantów dentystycznych.mp4

  Regeneracja kości - materiał i błona

  Zastosowanie biomateriałów Geistlich bezpośrednio po ekstrakcji zęba.mp4

  Zastosowanie biomateriałów Geistlich bezpośrednio po ekstrakcji zęba.mp4

  Jakie technologie są wykorzystywane do odbudowy kości?

  W rekonstrukcji kości  mamy do wyboru wiele różnych materiałów:

  • kość ludzka pochodzenia autogennego tzw. autoprzeszczepy, czyli kość pobrana od tego samego pacjenta,
  • kość ludzka pochodzenia homogennego czyli kość pobrana od zmarłych dawców, przechowywana w bankach kości,
  • kość pochodzenia zwierzęcego (ksenografty)  oraz
  • syntetyczne substytuty kostne (materiały alloplastyczne).

  Udowodnione działanie i bezpieczeństwo to z pewnością jedne z najważniejszych kryteriów.  Należy więc wybierać materiały, które posiadają najwięcej długoletnich publikacji naukowych dowodzących ich skuteczności klinicznej.

  Co to jest Geistlich Bio-Oss®

  Geistlich Bio-Oss® jest bezpiecznym ksenograftem, czyli naturalnym materiałem pochodzącym z tkanki kostnej zwierzęcej (z kości wołowej). Jest stosowany od 1985 roku i stanowi alternatywę dla przeszczepów kości ludzkiej oraz dla materiałów syntetycznych. W licznych badaniach i publikacjach naukowych z całego świata udowodniono,  iż  jest dobrze przyswajany przez organizm człowieka.

  Co to jest Geistlich Bio- Gide®?

  Geistlich Bio-Gide® jest błoną wytwarzaną z kolagenu wieprzowego. Kolagen jest głównym składnikiem skóry oraz tkanki łącznej. Naturalna budowa białkowa Geistlich Bio-Gide® przyspiesza procesy gojenia ran.

  Jak dziala błona Geistlich Bio- Gide®?

  Pełni funkcję  bariery ochronnej- zabezpiecza regenerowany obszar przed przed wzrostem w obszar ubytku tkanek miękkich i umożliwia optymalną regenerację kości. Podczas gojenia integruje się z tkankami, a następnie w trakcie procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele ulega stopniowemu rozkładowi. Całkowity rozkład błony Geistlich Bio-Gide® następuje w czasie  od kilku tygodni do kilku miesięcy.

  Czy Geistlich Bio-Oss®jest podobny do kości ludzkiej?

  Struktura i właściwości fizyczne (ubeleczkowanie)  jak i chemiczne (indeks Wapń/Fosfor 2,03) Geistlich Bio-Oss® są niemal tożsame z kością ludzką . 

  Dzięki temu podobieństwu Geistlich Bio-Oss® sprawdza się w odtwarzaniu nowej kości pacjenta oraz eliminuje potrzebę pobrania kości własnej, jako materiału do przeszczepu.

  Jak działa  Geistlich Bio-Oss®

  Lekarz wprowadza Geistlich Bio-Oss®  w miejsce ubytku w w formie granulatu (drobnych cząsteczek) lub bloczku. Niemal od razu zaczyna się złożony proces odbudowy kości. Struktura Geistlich Bio- Oss  umożliwia szybką rewitalizację naczyń krwionośnych i rewaskularyzację przeszczepu (wrastanie naczyń krwionośnych). Komórki kostne migrują w miejsce ubytku i bardzo szybko obudowują nową kością cząsteczki Geistlich Bio-Oss®.
  Po około 4 -6 miesiącach Geistlich Bio-Oss biologicznie łączy się ze strukturą kostną człowieka i tworzy nową tkankę.  Tymczasem  Geistlich Bio-Oss® przechodzi kolejne gruntowane zmiany – stopniowo zanika (ulega resorpcji) i jest zastępowany przez kość pacjenta. Proces zaniku Geistlich Bio-Oss trwa nawet do 10 lat. Dzięki temu nowo odbudowana tkanka zachowuje stabilność. Ma to ogromne znaczenie dla utrzymania i stabilności wprowadzanych implantów stomatologicznych oraz samej objętości odbudowanej tkanki kostnej. Zbyt szybko zanikający materiał kościozastępczy powoduje utratę stabilności wykonywanej rekonstrukcji.
  Geistlich Bio-Oss® bardzo dobrze wspiera i stymuluje rozwój nowej tkanki kostnej. Do osiągnięcia pożądanej gęstości i grubości kości konieczny jest okres kilku miesięcy ( z reguły ok. 6 miesięcy).

  Czy biomateriały Geistlich  są bezpieczne?

  Od 1985 roku, kiedy zaczęto powszechnie stosować biomateriały Geisltlich doskonała biozgodność i znakomite właściwości biologiczne materiałów były i są ustawicznie potwierdzane w badaniach histologicznych (badania budowy i rozwoju tkanek). Od tego czasu ukazało się już drukiem ponad 600 publikacji naukowych nt. preparatów Geistlich, a w pracach badawczych uczestniczy nieprzerwanie około 100 uczelni na całym świecie. Do celów koordynacji i rozwoju badań powołana została fundacja osteologiczna Osteology Foundation która wspomaga prace badawcze oraz organizuje kongresy i spotkania ekspertów z całego świata ( www.osteology.org ).

  Surowce do produkcji biomateriałów Geistlich są precyzyjni selekcjonowane, pochodzą ze zwierząt wyhodowanych w monitorowanych hodowlach.  W procesie produkcji stosowane sa wysoce efektywne procesy chemicznego i fizycznego oczyszczania oraz wysokotemperaturowa obróbka termiczna

  W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne. Skrupulatny dobór materiałów surowcowych w połączeniu ze szczegółową kontrolą i zatwierdzonym procesem produkcyjnym Geistlich Bio-Oss® i Geistlich Bio-Gide® zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz gwarantują pełną tolerancję produktów przez ludzki organizm.
  Już ponad 3,5 miliona pacjentów na świecie poddało się zabiegom chirurgicznym z wykorzystaniem biomateriałów Geistlich a dziennie przy pomocy preparatów Geistlich wykonywanych jest ponad 2000 zabiegów.

  Są to najlepiej udokumentowane i najczęściej stosowane na świecie materiały do Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek( wg. Millenium Research Group, badanie 2010 ).

  Produkty Geistlich posiadają świadectwo zgodności ze standardami Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG i pochodnymi oraz świadectwo rejestracji amerykańskiej agencji ds. żywności i leków (Food and Drug Aministration, USA).

  PODNOSZENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ ( Sinus lift )

  W przypadku braku zębów w odcinku bocznym szczęki dochodzi do zaniku kości szczęki i  obniżenia dna zatoki szczękowej, co uniemożliwia wszczepienie implantów. Zabieg polega na precyzyjnym uniesieniu błony śluzowej zatoki szczękowej i zaaplikowaniu w to miejsce preparatu kościozastępczego, co w konsekwencji doprowadza do otworzenia brakującej  objętości kości.

  zatoka szczękowa

  Zabieg wykonuje się dwiema metodami:

  METODA OTWARTA

  Zabieg poprzedzający leczenie implantologiczne, zwłaszcza w przypadku trudnych warunków anatomicznych w bocznych bezzębnych rejonach szczęki.  Technika wskazana przy dużym zaniku wyrostka zębodołowego szczęki i znacznej ekspansji zatoki szczękowej. Trudności te polegają w dużym uproszczeniu na braku wystarczającej ilości kości wyrostka zębodołowego szczęki, w którym można by umieścić implanty i na nich odbudować utracone zęby.  Dzieje się tak najczęściej na skutek następujących czynników:

  • nadmiernego powiększenia objętości zatoki szczękowej spowodowaną przedwczesną utratą zębów w odcinkach bocznych szczęki,
  • zanikiem kości na skutek użytkowania ruchomych protez osiadających,
  • zmian patologicznych tkanek kostnych wokół korzeni zębów oraz
  • poziomym zanikiem wyrostka zębodołowego związanym z wiekiem pacjenta.

  Pierwsze zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej wykonano w połowie lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Obecnie jest to rutynowe postępowanie.

  METODA ZAMKNIĘTA

  Wskazana przy nieznacznym zaniku wyrostka zębodołowego szczęki. Zaletą tej metody jest mniejsza inwazyjność i prostota zabiegu. Czas trwania zabiegu jest znacznie krótszy, nie wymaga szerokiego odsłonięcia operowanej okolicy.
  W przeciwieństwie do zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą otwartą, gdzie wszystko jest wykonywane pod kontrolą wzroku, metoda zamknięta ma perwne ograniczenia. Największym ograniczeniem tej metody jest brak kontroli wzrokowej podczas zabiegu, przez to istnieje większe ryzyko perforacji błony wyścielającej zatokę szczękową. Ponadto ograniczona również jest wysokość podniesienia dna zatoki szczękowej .

  Pneumatizacao + Osteotomos de Summers

  PRZESZCZEP BLOKÓW KOSTNYCH

  W przypadkach skrajnego zaniku kości zarówno w żuchwie jak i szczęce stosuje się przeszczep bloków kostnych. Przeszczep kości można z dowolnego miejsca, w którym ewentualny brak nie będzie negatywnie rzutował na zdrowie czy funkcję danej części ciała. Zazwyczaj przeszczep jest pobrany z okolicy bródki lub kąta żuchwy.  Następnie przeszczep ten jest ustabilizowany za pomocą tytanowych śrub. Po okresie 4 miesięcy dochodzi do zrostu przeszczepu z podłożem kostnym. Po ocenie radiologicznej przeszczepu i stwierdzenia prawidłowego zrostu przeszczepu z podłożem kostnym,  przystępuje się do wszczepienia implantów.

  przeszczep bloku kostnego

  PRZESZCZEP PIERŚCIENIOWY KOŚCI według prof. Giesenhagena (BONE RING BLOCK TECHNIGUE )

  Przeszczep pierścieniowy kości jest metodą z wyboru w przypadkach zaniku kości wyrostka zębodołowego zarówno w wymiarze poziomym jak i pionowym. Polega ona na rekonstrukcji kości w postaci 3D.   Przeszczep najczęściej jest pobrany z okolicy bródki. Zaletą tej metody jest skrócenie czasu leczenia, gdyż przeszczep ten jest przymocowany do podłoża kostnego za pomocą implantu.  Na podstawie statystek naszej kliniki,  odtworzenie kości przeszczepem pierścieniowym daje bardzo wysoki odsetek powodzenia sięgający 98%.

  Bone Ring Technique by Dr.B.Giesenhagen .wmv

  ROZSZCZEPIENIE KOŚCI

  Po utracie zęba następuje fizjologiczny zanik kości wyrostka zębodołowego. Niedostateczna wysokość i szerokość kości  bywa ograniczeniem do wszczepienia implantów zębowych. W  takich  przypadkach konieczna jest wcześniejsza odbudowa utraconej tkanki kostnej.

  Rozszczepienie kości ma zastosowanie w w przypadkach niedostatecznej szerokości wyrostka zębodołowego , przy jego zadowalającej wysokości.

  Rozszczepione blaszki kostne stwarzają przestrzeń umożliwiającą utworzenie między nimi stabilnego łoża dla implantu. Uzupełnieniem tej techniki zabiegowej jest zastosowanie preparatu Bio-Oss i wiórów kostnych umieszczanych w szczelinie, którą tworzymy po rozszczepie kości. Metoda rozszczepu kości pozwala określić zakres i jakość rozbudowy utraconej kości. Bardzo pomocna dla tej metody jest technika piezochirurgiczna. Dzięki jej zastosowaniu, traumatyzacja tkanki kostnej podczas cięcia jest minimalna w porównaniu do tradycyjnych metod zastosowanych w chirurgii rekonstrukcyjnej kości. .

  Split Control 480p

  OSTEODYSTRAKCJA

  NA CZYM POLEGA?

  Osteodystrakcja polega na nacięciu lub wycięciu bloczka kostnego  w miejscu ubytku kości  i następnie za pomocą dystraktora na bardzo powolnym stopniowym rozciąganiu kości . Podczas tego procesu dochodzi do odtworzenia  tkanki kostnej w miejsjcu ubytku kości oraz przebudowy i rozrostu otaczających tkanek miękkich.

  Osteodystrakcja przebiega w czterech etapach:

  1. Osteotomia czyli wycięcie bloczka kostnego lub kortykotomia czyli nacięcie blaszek kostnych  oraz zamontowanie dystraktora wewnątrzustnego – urządzenie do mechanicznego rozciągania kości.
  2. Faza spoczynkowa trwająca około 7 dni od założenia dystraktora i osteotomii lub kortykotomii.
  3. Dystrakcja polegająca na rozciąganiu kości o około 1mm na dobę.
  4. Okres stabilizacji : po uzyskaniu odpowiedniej  wysokości kości za pomocą dystraktora , niezbędny jest około okres 8 tygodni celem  stabilizacji nowopowstałe tkanki kostnej. Po okresie stabilizacji dochodzi do usunięcia dystraktora.

  Osteodystrakcja umożliwia wszczepienie implantów w przypadkach znacznego zaniku kości,  poprzez tworzenie nowej kości w sposób szybki i ukierunkowany, z jednoczesnym rozrostem tkanek miękkich. Po 3 miesiącach od zakończenia leczenia przy użyciu dystraktora można przystąpić do wszczepienia implantów.

  Vertical Control 480p

  LATERALIZACJA NERWU ZĘBODOŁOWEGO DOLNEGO

  protetyka x1

  Zanik kości w wyrostku zębodołowym jest ogromną przeszkodą we wszczepieniu implantu. Ubytki powodują także zmniejszenie odległości od kości do nerwu zębodołowego dolnego, a to już jest bezwzględne przeciwwskazanie do wszczepu, gdyż wiązałoby się dla pacjenta z silnymi dolegliwościami bólowymi, a także uszkodzeniem nerwu i zaburzeniem czucia w wardze dolnej i kącikach ust. Jedną z metod jest lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego, czyli operacyjne przesunięcie nerwu w kierunku bocznym do policzków. Dzięki temu można w sposób bezpieczny oraz przewidywalny wszczepiać implanty w kość wyrostka zębodołowego żuchwy unikając uszkodzenia nerwu.

  PIEZOCHIRURGIA

  piezochir

  Piezochirurgia to innowacyjna technika chirurgii kostnej, przeznaczona do stosowania w zabiegach z zakresu implantologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej, i periodontologii.

  Piezochirurgia posiada zalety, którymi przewyższa tradycyjne techniki chirurgiczne. Technika ta umożliwia cięcie mikrometryczne, charakteryzujące się wyjątkową precyzją i bezpieczeństwem.

  Zastosowanie piezochirurgii ogranicza utratę tkanki kostnej oraz zniszczenie otaczających tkanek miękkich. Umożliwia wybiórcze cięcie, wyłącznie zmineralizowanych tkanek twardych bez niszczenia innych delikatnych struktur anatomicznych.

  Znakomite efekty zastosowania piezochirurgii uzyskuje się przy zabiegach rozszczepienia wyrostka zębodołowego, podnoszenia dna zatoki szczękowej i osteodystrakcji, przygotowujących zanikły wyrostek zębodołowy do procedury wszczepienia implantów zębowych. Precyzja tej techniki zabiegowej pozwala uzyskać doskonałe wyniki, a oszczędność tkanek przyspiesza procesy gojenia. Dla pacjenta oznacza to: mniejsze obrzęki, mniejszy ból po zabiegu, większy komfort w trakcie samego zabiegu.

  ZASTOSOWANIE MEMBRAN PRF

  PRF

  CO TO JEST MEMBRANA PRF
  Platelet Rich Fibrin to bogatopłytkowa fibryna (PRF) , którą uzyskuje się z krwi Pacjenta. Sam sposób przygotowania membrany PRF jest niezwykle prosty i polega na pobraniu krwi żylnej od Pacjenta bezpośrednio lub w trakcie zabiegu do 10 ml probówek bez żadnego antykoagulantu, którą wiruje się przy użyciu wirówki. W efekcie takiego postępowania dochodzi do powstania w środkowej części probówki skrzepu w postaci  membrany.

  JAKIE MA ZASTOSOWANIE MEMBRANA PRF

  • Stymuluje wzrost kości w miejscu jej ubytku po rozległych zabiegach rekonstrukcji kości szczególnie  w przypadkach odtworzenia kości przeszczepem bloków kostnych
  • Znosi ból i goi wyrostek zębodołowy w przypadku suchego zębodołu.
  • Nieporównywalnie przyspiesza proces gojenia, w znaczny sposób zmniejszając obrzęk po zabiegu.

   

   

  Uzupełnienie protetyczne oparte na implantach

   

  implant

   

  BRAK JEDNEGO ZĘBA:

  W przypadku utraty pojedynczych zębów istnieje kilka sposobów na ich odtworzenie.

  Klasycznym rozwiązaniem jest oszlifowanie dwóch zębów sąsiadujących (zęby filarowe) z miejscem po utraconym zębie i zacementowanie na nich mostu protetycznego przywracającego utracony ząb. Zaletami mostów są szybkie przywrócenie estetyki i utraconej funkcji.

  Do wad należą konieczność szlifowania często zdrowych sąsiednich zębów i utrudnienia związane z utrzymaniem właściwej higieny pod przęsłem mostu.

  Brak pojedynczego zęba

  Brak pojedynczego zęba.

  Nałożenie mostu na oszlifowane zęby filarowe

  Nałożenie mostu na oszlifowane zęby filarowe.

  Alternatywą dla klasycznego mostu są mosty adhezyjne (przyklejane), mocowane na sąsiednich zębach przy pomocy specjalnie zaprojektowanych skrzydełek.

  Przymiarka mostu adhezyjnego
  Przymiarka mostu adhezyjnego.

  Ich zaletami jest brak konieczności szlifowania sąsiednich zębów, wysoka estetyka, szybkość wykonania. Niestety posiadają również wady, do których należą utrudnione oczyszczanie, ograniczenia w zastosowaniu wynikające z warunków zgryzowych, gorsza retencja niż w mostach klasycznych.

  Najlepszą propozycją przy takich brakach zębowych jest odbudowa utraconego zęba przy pomocy korony na implancie. Implant przejmuje funkcję utraconego korzenia, do którego mocowana jest korona.  Zaletami  uzupełnienia jest wysoka estetyka, funkcjonalność, łatwość oczyszczania i zachowanie nienaruszonych sąsiadujących zębów.  Wadą jest fakt, iż czas wykonania takich uzupełnień się wydłużyć nawet do kilku miesięcy ( od natychmistowego wykonania korony po wszczepieniu implantu  do czterech lub sześciu miesięcy). Nezbędne są również odpowiednie warunki kostne, co oznacza obecność odpowiedniej  jakości i ilości kość, w której umiszczamy implant.

  • wszczepiając implant w pozycji brakującego zęba można odtworzyć brakujący ząb

  Implant z nadbudową protetyczną

  Implant z nadbudową protetyczną.

   

  Umieszczenie korony na łączniku protetycznym

  Umieszczenie korony na łączniku protetycznym.

   

  BARK KLIKU ZĘBÓW

  • W przypadku braku kilku zębów wszczepiając implanty w pozycji brakujących zębów można  odtworzyć każdy brakujący ząb lub wykonać most oparty na implantach

   

  Pojedyncze korony na implantach:

  Pojedyncze korony na implantach

  Pojedyncze korony na implantach

  W szczególnych  warunkach i dokładnej analizie indywidualnego przypadku możnaograniczyć ilość wprowadzanych implantów i odbudować utracone uzębienie przy pomocy mostu protetycznego zamocowanego na implantach. Wówczas korony wsparte na implantach są filarami a dowieszone do nich przęsłem mostu.

   

  Pojedyncze korony na implantach

   

  BEZZĘBIE – CAŁKOWITY BRAK UZĘBIENIA W ŻUCHWIE LUB SZCZĘCE

   

  BEZZĘBIE - CAŁKOWITY BRAK UZĘBIENIA W ŻUCHWIE LUB SZCZĘCE

   

  Brak stabilizacji protezy całkowitej dolnej.

   

  ROZWIĄZANIE: 

   

  Proteza umocowana na belce

   

  Proteza umocowana na belce.

  Protezy całkowite są mocowane do implantów przy pomocy precyzyjnych elementów umieszczonych na implancie i w protezie, zatrzaśnięcie się ich daje pewne i stabilne połączenie. Elementy te nie są połączone na stałe a zatem można w prosty sposób protezy zdjąć i założyć jeżeli wymagają zabiegów higienicznych.

   

  SYNCONE – PROTEZA NA IMPLANTACH W 1 DZIEŃ.

  Istnieją także rozwiązania natychmiastowego wykonania uzupełnień protetycznych na czterech implantach. Po wszczepieniu implantów pacjent otrzymuje tego samego dnia funkcjonalną i estetycznie akceptowalną protezę

  SYNCONE - PROTEZA NA IMPLANTACH W 1 DZIEŃ

  Przymiarka protezy. Wszystko odbywa się tego samego dnia – faza chirurgiczna i protetyczna.
  Największą zaletą tego uzupełnienia jest niemal natychmiastowe otrzymanie w pełni funkcjonalnej protezy. Uzupełnienie typu Syncone® zapewnia dobre utrzymanie i estetykę oraz łatwość oczyszczania.

  STAŁE UZUPEŁNIENIA BEZZĘBIA CAŁKOWITEGO W ŻUCHWIE I SZCZĘCE.

  Jeżeli źle się czujesz ze świadomością, że Twoje uzupełnienia protetyczne jest ruchome znajdziemy rozwiązanie i na ten problem. Wystarczy wszczepić co najmniej sześć  implantów. Taka ilość wszczepów zapewnia bardzo stabilną bazę dla mostu protetycznego. Po okresie integracji z kością można zamocować most. Stanowi on najbardziej komfortowe rozwiązanie protetyczne na implantach. Jest bardzo stabilny, zajmuje tyle samo miejsca w jamie ustnej co naturalne zęby i zapewnia najwyższą estetykę. Nowe zęby wyglądają tak naturalnie, że tylko Ty i Twój lekarz będzie wiedział o przebytym leczeniu.
  Stan po wszczepieniu sześciu implantów w szczęce

  Stan po wszczepieniu sześciu implantów w szczęce.

   

  Osadzenie mostu protetycznego na implantach

   

  Osadzenie mostu protetycznego na implantach.

  Osadzenie mostu protetycznego na implantach

  PROFILAKTYKA PO LECZENIU IMPLANTO-PROTETYCZNYM.

  Każdy pacjent musi zdawać sobie sprawę z tego, że żywotność jego implantów zębowych w dużej mierze zależy od niego samego. Należy bezwzględnie przestrzegać wzmożonej higieny jamy ustnej. Zaleca się szczotkowania zębów po każdym posiłku, można dodatkowo przepłukiwać jamę ustną płynami antyseptycznymi .Wybór szczoteczki i pasty podyktowany jest stanem pozostałego uzębienia własnego. Rutynowo stosuje się tradycyjną szczotkę o średniej twardości i pasty z fluorem, z przeciętnym współczynnikiem ścieralności, bez właściwości wybielających. Dodatkowo powinniśmy zaopatrzyć się w szczoteczki jednopęczkowe i międzyzębowe, które umożliwią dotarcie do miejsc trudnodostępnych. Nieocenioną pomocą dla pacjentów są szczoteczki elektryczne z irygatorem wodnym, który wypłukuje przestrzenie międzyzębowe z zalegających resztek pokarmowych i dodatkowo masuje dziąsła.
  Ryciny obrazujące właściwą higienę u pacjentów implantologicznych:

  Ryciny obrazujące właściwą higienę u pacjentów implantologicznych

  Szczotkowanie uzębienia zwykłą szczoteczką . Nie wolno zapominać o tym, iż przy prawidłowym myciu szczoteczka dociera do każdej powierzchni zęba.Tutaj myte są podniebienne powierzchnie zębów.

  Szczotkowanie uzębienia zwykłą szczoteczką

  Mycie przestrzeni międzyzębowej za pomocą szczoteczki jednopęczkowej i międzyzębowej, które z powodu swoich niewielkich rozmiarów docierają w wąskie przestrzenie.

  Mycie przestrzeni międzyzębowej za pomocą szczoteczki jednopęczkowej

  Ta sama przestrzeń czyszczona nicią dentystyczną, która pomaga usuwać płytkę bakteryjną umiejscowioną w trudno dostępnych miejscach.

  Ta sama przestrzeń czyszczona nicią dentystyczną

  W przypadku użytkowania mostu na implantach koniecznie należy czyścić również jego obrzeża, zarówno od strony wargowej jak i językowej ( czy podniebiennej) , a także jego część dośluzówkową. Pamiętamy by zabiegi te wykonywać delikatnie , bez wywierania nadmiernego ucisku na tkanki miękkie.

  czyszczenie protezy

  Jeśli jesteśmy użytkownikami zdejmowanej protezy na implantach, bezwzględnie trzeba pamiętać o czyszczeniu zarówno części „ z zębami” jak również jej „wewnętrznej” strony, w której znajdują się matryce mocujące protezę do ich nadbudów na implantach.

  Schemat właściwej higieny przy zaczepach kulowych umieszczonych na implantach

  Schemat właściwej higieny przy zaczepach kulowych umieszczonych na implantach

  Schemat właściwej higieny przy zaczepach kulowych umieszczonych na implantach

  Schemat właściwej higieny przeprowadzanej przy zespoleniu belkowym, zamocowanym na implantach, służącym jako element precyzyjny mocujący.

  CO TO JEST PASZPORT IMPLANTOLOGICZNY?

  implanty x4

  Implantologiczny Paszport jest dokumentem, dzięki któremu Pacjent, bez względu na miejsce na świecie, w którym w danym momencie się znajduje, umożliwia:

  • zagwarantowanie komfortu Pacjentowi w dowolnym zakątku świata,
  • znalezienie najbliższego autoryzowanego gabinetu – Pacjent dzwoniąc na numer z paszportu otrzyma pomoc w najbliższym gabinecie
  • dzięki paszportowi lekarze na całym świecie mogą dowiedzieć się o zastosowanej procedurze u danego Pacjenta i na tej podstawie udzielić pomocy w przypadkach nagłych. Jest to „przenośna karta Pacjenta”

  10 LAT GWARANCJI !!!

  implanty x6Wskaźnik powodzenia integracji implantów z kością jest bardzo wysoki i według statystyk zarówno światowych jak i renomowanych ośrodków w Polsce wynosi 98% powodzeń. Powyższe rezultaty kliniczne sprawiły, że implanty stały się godną zaufania procedurą odtwarzającą brakujące zęby. W medycynie nie ma gwarancji ale jest statystyka. Pracujemy na żywym organizmie, a część reakcji i chorób, które mogą się ujawnić jest nieprzewidywalna, dlatego udzielanie 100% gwarancji na to, iż implant ulegnie integracji z kością byłoby nierzetelne. Udzielamy natomiast gwarancję na nieodpłatny zabieg wymiany implantu na kolejny, jeśli z jakichkolwiek powodów nie ulegnie on integracji z kością. W oparciu o nasze statystyki i doświadczenie w zakresie zaawansowanej implanto-protetyki bierzemy na siebie taką odpowiedzialność. Okres tej gwarancji określamy na 10 lat.

  WARUNKI GWARANCJI

  implant01

  Żywotność implantów nie jest ograniczona czasowo. Implant, tak jak naturalny ząb, otoczony jest dziąsłem, które chroni je przed infekcjami. Jeżeli implanty narażone są na działanie bakterii znajdujących się w osadach i w płytce nazębnej, powstaje stan zapalny otaczającego implant dziąsła. Chroniczny stan zapalny spowodowany przez osad na zębach lub implantach prowadzi do zaniku kości i utraty zębów/implantów. Dlatego po sukcesie zabiegu implantacji pozostaje nam wraz z Pacjentem dbanie o jak najdłuższe utrzymanie efektów naszej pracy. Nowe zęby zamocowane na implantach będą długowieczne tylko u tych Pacjentów, którzy podejmą się utrzymać wzorową higienę jamy ustnej. Zaniedbania higieniczne mogą prowadzić do zapalenia kości i odrzutu implantu. Aby pozbyć się trudnych do usunięcia osadów Pacjent powinien dwa do trzech razy w roku czyścić swoje implanty w gabinecie stomatologicznym.

  Tak więc na Pacjenta nakłada się też obowiązki. Musi on zobowiązać się na piśmie do przestrzegania higieny jamy ustnej i terminów wizyt kontrolnych. Lekarz kontroluje stan tkanek wokół implantów, sprawdza, czy nie pojawiły się przeciążenia na koronie implantu. Raz na jakiś czas wykonuje zdjęcie RTG.

  Warto wiedzieć

  implanty x3

  1. Kto może mieć wszczepione implanty dentystyczne?
  2. Czy wszczepianie implantów jest bolesne?
  3. Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?
  4. Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?
  5. Jaka jest trwałość implantów?
  6. Czy higiena jamy ustnej jest ważna?
  7. Jak na leczenie implantami wpływa palenie papierosów?
  1. Kto może mieć wszczepione implanty?
   Aktualna wiedza i  osiągnięcia w dziedzinie implantologii i chirurgii rekonstrukcyjnej kości umożliwiają  wszczepienie implantów praktycznie u wszystkich dorosłych Pacjentów.
  2. Czy wszczepianie implantów jest bolesne?
   Zabieg wszczepiania implantów jest całkowicie bezbolesny, gdyż środki znieczulenia miejscowego powodują, iż Pacjent w trakcie zabiegu odczuwa wyłącznie dotyk. Uczucie bólu poprzez blokadę odpowiednich nerwów jest całkowicie zniesione.
  3. Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?
   Uzupełnienia oparte na wszczepach pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego i skutecznego odtworzenia czynności żucia. Warto pamiętać, że uzupełnienia oparte na implantach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one zapewniają pacjentowi trwały wynik leczenia, komfort użytkowania oraz są w stanie całkowicie zastąpić uzębienie naturalne.
  4. Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?
   Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów nie niesie żadnego ryzyka. Powszechnie po zabiegu implantacji mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich
  5. Jaka jest trwałość implantów?
   Sam implant jako taki jest niezniszczalny. Podstawowym warunkiem zapewniającym długotrwały efekt leczenia jest odpowiednie podłoże kostne, które możemy osiągnąć dzięki zabiegom rekonstrukcyjnym.
  6. Czy higiena jamy ustnej jest ważna?
   Higiena jamy ustnej odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego. Jeżeli implanty mają długo spełniać swoją rolę, zadaniem pacjenta jest utrzymanie wzorowej higieny jamy ustnej.