Dr n.med. Aaron Basir

Spec. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Gdański Uniwersytet Medyczny

Znany lekarz
Dr n.med. Aaron Basir

Założyciel kliniki.

Jestem absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2000 roku  zajmuję się implantologią stomatologiczną  oraz wszelkimi zabiegami rekonstrukcji kości  między innymi  przeszczepem bloków kostnych, podnoszeniem dna zatoki szczękowej, rozszczepem kości wyrostka zębodołowego oraz w pełnym zakresie leczeniem  z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej. Każdemu pacjentowi zapewniam indywidualne podejście do problemu zapewniając wysokiej jakości bezstresowe leczenie.