Chirurgia stomatologiczna

Nowe perspektywy

Chirurgia stomatologiczna
Chirurgia stomatologiczna

Rozwiń menu

+

  W naszym gabinecie stomatologicznym w Gdyni zapewniamy Pacjentom również pomoc z zakresu chirurgii stomatologicznej. Nasi doświadczeni chirurdzy przeprowadzają zabiegi ekstrakcji zęba, czyli jego usunięcia w całości z zębodołu. Z tekstu poniżej mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wskazań i przeciwwskazań do zabiegu. Pacjenci z Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz całego Trójmiasta więcej informacji uzyskają również w naszym gabinecie.

  Wskazania do usunięcia zęba wynikające z chorób tkanek zęba:

  • zęby zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odbudowę,
  • zapalenie miazgi zębów mądrości,
  • martwica i zgorzel miazgi zębów wielokorzeniowych przy braku możliwości leczenia endodontycznego (niedrożność kanałów, kanały zakrzywione),

  Wskazania protetyczne:

  • zęby ustawione poza łukiem (jeśli nie wchodzi w grę leczenie ortodontyczne),
  • pojedynczy ząb w szczęce.

  Wskazania ortodontyczne:

  • ekstrakcje zdrowych zębów np.: czwórek w celu stworzenia miejsca dla zębów ustawionych poza łukiem,
  • usunięcie zawiązków zębów ósmych przy stłoczeniu zębów i przodożuchwiu.

  Wskazania peridontologiczne:

  • III° rozchwiania zęba wg Entina (ząb ruchomy w kierunku przednio – tylnym, przyśrodkowo – bocznym oraz pionowo wzdłuż swojej długiej osi),
  • nawrotowe ropnie przyzębne nie poddające się leczeniu zachowawczemu ani chirurgicznemu.

  Wskazania chirurgiczne:

  • zęby wielokorzeniowe ze zmianami okołowierzchołkowymi oraz zęby jednokorzeniowe przy braku możliwości leczenia zachowawczego lub przeciwwskazaniach do resekcji wierzchołka,
  • zęby zatrzymane, które są przyczyną dolegliwości bólowych lub przemieszczają zęby sąsiednie,
  • utrudnione wyrzynanie zębów ósmych, które nie rokują na prawidłowe wyrżnięcie,
  • złamanie korony zęba poniżej brzegu kości uniemożliwiające odbudowę protetyczną,
  • skośne lub podłużne złamanie korzenia zęba,
  • złamanie zęba wielokorzeniowego (jeśli nie można zrobić amputacji lub hemisekcji),
  • zęby zgorzelinowe tkwiące w szczelinie złamania kości,
  • zęby zdrowe uniemożliwiające prawidłowe ustawienie odłamów złamania kości szczęk.

  Wskazania z przyczyn jatrogennych (błędów lekarskich):

  • zęby z perforacją kanału korzeniowego lub dna komory,
  • złamane narzędzia podczas leczenia kanałowego, które przekraczają otwór wierzchołkowy i wywołują odczyn zapalny okolicznych tkanek (przy braku możliwości wykonania resekcji wierzchołka).

  Wskazania doraźne:

  • choroby zębów i przyzębia u obłożnie chorych i chorych psychicznie,
  • zęby z chorobami tkanek twardych i przyzębia w polu napromieniania przed planowaną radioterapią.

  Wskazania ogólnoustrojowe:
  Dotyczą zębów martwych, zgorzelinowych, ze zmianami okołowierzchołkowymi, leczonych kanałowo. Ekstrakcje wykonywane są w tych przypadkach w okresie remisji choroby:

  • choroba reumatyczna,
  • zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego,
  • kłębuszkowe zapalenie nerek,
  • zapalenie nerwu wzrokowego i tkanek gałki ocznej,
  • choroby alergiczne,
  • choroby skóry.

  Przeciwwskazania do ekstrakcji zęba

  Występują określone sytuacje, w których nie można w ogóle usuwać zęba (przeciwwskazania bezwzględne) lub wymagane jest wcześniejsze przygotowanie pacjenta do zabiegu (przeciwwskazania względne). Przeszkodą do wykonania zabiegu może być zarówno stan miejscowy (proces toczący się w sąsiedztwie zęba), jak też ogólnoustrojowy.

  Przeciwwskazania bezwzględne:

  • ząb tkwiący w guzie nowotworowym lub w jego sąsiedztwie,
  • ząb tkwiący w naczyniaku krwionośnym.
  • i pewnie jeszcze kilka innych

  Przeciwwskazania względne miejscowe:

  • szczękościsk,
  • wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
  • zęby znajdujące się w polu napromieniania,
  • opryszczka.

  Przeciwwskazania względne ogólnoustrojowe:

  • ostre i przewlekłe białaczki,
  • skazy osoczowe (hemofilia typa A, B, C, choroba von Willebranda),
  • skazy płytkowe (trombocytopenia, trombocytopatie),
  • niedokrwistości
  • choroby serca i naczyń (przebyty zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, stany po operacjach kardiochirurgicznych, zaburzenia rytmu serca),
  • nadciśnienie,
  • schorzenia wątroby,
  • choroby nerek,
  • nadczynność tarczycy,
  • miesiączka,
  • ciąża,
  • odczyny popromienne,
  • padaczka, choroby psychiczne,
  • cukrzyca,
  • choroby zakaźne.

  HEMISEKCJA

  Jest to zabieg przeprowadzany na zębach wielokorzeniowych, polegający na ich częściowym usunięciu. Polega on na przecięciu zęba na dwie części i usunięcie jednego korzenia zęba wielokorzeniowego wraz z odpowiadającą częścią koronową. Nie wykonując takiego zabiegu ząb należałoby w całości usunąć, gdyż zmiany zapalne przy wierzchołku jednego z korzeni to potencjalne źródło zakażenia. Hemisekcja pozwala na zachowanie fragmentu zęba, który może pełnić np. rolę zęba filarowego przy ewentualnej odbudowie protetycznej.

  HEMISEKCJA
  Zmiany zapalne wokół wierzchołka korzenia z towarzyszącym zanikiem kości i próchnicowym zniszczeniem twardych tkanek korzenia lub jego złamaniem żle rokujące  w leczeniu

  HEMISEKCJA

  Wyleczony endodontycznie bliższy korzeń, usunięto źle rokujący korzeń tylny, gojenie kości w miejscu usuniętego korzenia
  HEMISEKCJA
  Odbudowa protetyczna na wyleczonym korzenie

  RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA

  Zabieg resekcji polega na wycięciu otworu w kości, następnie odcięciu wierzchołka szczytu zęba i dokładnym usunięciu zmian , powstających w wyniku powikłań związanych z chorobami miazgi zęba lub w zębach, które były leczone kanałowo w nieprawidłowy sposób. Otwór po wyciętym okienku kostnym i usuniętym wierzchołku korzenia wskazane jest uzupełnić preparatami kościotwórczymi, które w znacznej mierze przyśpieszają gojenie się kości. Dzięki temu po kilku miesiącach następuje całkowita odbudowa kości w miejscu usuniętego wierzchołka korzenia.

   

   

   

  RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA

  PLASTYKA POŁĄCZEŃ USTNO-ZATOWYCH

  chir.stom2

  Jest to chirurgiczny zabieg zamknięcia połączenia między zatoką szczękową a jamą ustną, powstałego po ekstrakcji zęba, którego korzenie anatomicznie położone były w obrębie zatoki szczękowej. Do takiego połączenia może również dojść w wyniku ekstrakcji zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi, które w efekcie doprowadziły do uszkodzenia kości lub błony śluzowej w ścisłym sąsiedztwie z zatoką szczękową.

  OPERACYJNE ODSŁONIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO

  Zabieg dotyczy w większości przypadków kłów. Zaburzenia wyżynania spowodowane nieprawidłowym kierunkiem położenia zawiązka zęba, zbyt małą szerokością szczęki lub urazem w wieku dziecięcym, powoduje konieczność ortodontycznego wprowadzenia zęba do łuku. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym , polega na określeniu położenia zęba na podstawie diagnostyki radiologicznej, a następnie na chirurgicznym odsłonięciu zęba i przyklejeniu zamka ortodontycznego na koronie już odsłoniętego zęba. Dzięki siłom ortodontycznym ząb taki ma szansę po około 15-24 miesiącach znaleźć się w prawidłowej pozycji łuku zębowego.

  Nie w każdym jednak przypadku możliwe jest sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. Uwarunkowania anatomiczne, niekorzystne położenie zęba zatrzymanego w stosunku do zębów sąsiednich, może doprowadzić podczas próby jego ustawienia na prawidłowej pozycji, do zaniku korzeni tych zębów. Wyklucza to celowość zastosowania procedury leczenia ortodontycznego zakładającego sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. W ograniczonych przypadkach zęby zatrzymane nie poddają się siłom ortodontycznym.  W takich przypadkach wykonujemy  nacięcie sąsiadującej z zębem zatrzymanym blaszki kostnej, powodując tym samym osłabienie blokady kostnej i przyspieszenie procedury ortodontycznej.

  W przypadku gdy sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego jest zbyt ryzykowne dla zębów sąsiednich, lub gdy leczenie chirurgiczne w połączeniu z leczeniem ortodontycznym nie przynoszą pożądanych efektów, wskazane jest usunięcie zęba zatrzymanego, odbudowę kości , a następnie wszczepienie implantu zębowego.

  DŁUTOWANIE ZĘBÓW MĄDROŚCI

  Dłutowanie zęba mądrości, w mowie potocznej znane również jako dłutowanie ósemki, polega na nacięciu i odsłonięciu dziąsła w okolicy usuwanego zęba. Następnie chirurg zdejmuje blaszkę kostną zapewniając właściwy dostęp do zęba. Rzadko, jedynie w prostszych przypadkach, możliwe jest usunięcie ósemki w całości, częściej jest ona dzielona na mniejsze fragmenty i usuwana w częściach. Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym, niż „zwykła ekstrakcja”. Wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz dodatkowych narzędzi takich jak: Piezosurgery (patrz:  piezochirurgia) stosowanego do odsłonięcia zęba z kości,

  dłutowanie zatrzymanych zębów mądrości